Założyciel CDKO

Założycielem
Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
był mgr Edward Żłobecki,
nauczyciel dyplomowany, edukator, moderator.
Funkcję dyrektora pełnił do dnia
31 stycznia 2007 r.