Zakończenie kursu Polskiego Języka Migowego - 2022

W Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych 30 października 2022   zakończył się kurs Polskiego Języka Migowego, poziom podstawowy.  W komisji egzaminacyjnej uczestniczyła osoba z zaburzeniami słuchu, dzięki temu słuchacze w realnych sytuacjach mogli sprawdzić nowe  umiejętności. Wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu i zdali z wynikiem bardzo dobrym. GRATULUJEMY!!!     

Już przygotowujemy koleją edycję kursu PJM poziom podstawowy, zaś naszych absolwentów zapraszamy na kurs PJM poziom średniozaawansowany.