Kilka słów dyrekcji

Szanowni Państwo!

Dziękując za ubiegłoroczną owocną współpracę pragnę polecić Państwu kolejny INFORMATOR dotyczący form dokształcania i doskonalenia dyrektorów szkół i nauczycieli proponowanych przez CDKO w roku szkolnym 2023/2024.

Ubiegły rok szkolny był dziewiętnastym rokiem działalności CDKO. Placówka posiada duże doświadczenie w organizowaniu form kształcenia i doskonalenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty. Z powodzeniem prowadzi kursy kwalifikacyjne za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, kursy doskonalące, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty i seminaria, w tym także zadania zlecone między innymi przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach oraz organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Prowadzi Studia Podyplomowe we współpracy z Wyższą Uczelnią.

Dotychczas różne formy kształcenia i doskonalenia ukończyło w CDKO około 39 000 słuchaczy.


Z życzeniami wielu osiągnięć
i satysfakcji zawodowych
w Nowym Roku Szkolnym

Wioletta Ćwik - dyrektor CDKO