Konferencja - "Bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochrona danych osobowych"

8 października 2018r. odbyła się zorganizowana przez  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Konferencja z panelem dyskusyjnym "Bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochrona danych osobowych" - realizowanej w ramach Wojewódzkich zadań edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 2018 r. pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej.