Rok założenia

Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach (obecnie w Ostrowcu Świętokrzyskim) zostało założone 20 lutego 2002 r.