Szkolenie „E-Nauczyciel”

W dniach od 19.02- 28.02.2018r. CDKO było wykonawcą szkolenia „E-Nauczyciel” w ramach realizacji projektu ,,Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody.
Z trzech placówek: Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubieni kurs ukończyło 34 nauczycieli.

„E-Nauczyciel” jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową. Poznane umiejętności nauczyciele będą wykorzystywać w realizacji projektu podczas pracy z uczniem zdolnym i potrzebującym wsparcia i pomocy.