Rodzaj działalności szkoleniowej

Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w ramach działalności szkoleniowej prowadzi:

  • Studia podyplomowe w porozumieniu z uczelnią wyższą,
  • kursy kwalifikacyjne dla oświatowej kadry kierowniczej i nauczycieli,
  • kursy doskonalące dla oświatowej kadry kierowniczej, nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych,
  • szkolenia rad pedagogicznych placówek oświatowych,
  • kursy języków obcych,
  • seminaria i konferencje.