Dyrektor CDKO

Dyrektorem
Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
od dnia 1 lutego 2007 r.
jest mgr Wioletta Ćwik,
nauczyciel dyplomowany, edukator
.

Kwalifikacje:

 • absolwentka pedagogiki WSP w Kielcach - 1995 r.,
 • I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu nauczania początkowego - 2000 r.,
 • studia podyplomowe: Informatyka w Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
 • studia podyplomowe- Oligofrenopedagogika- Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; Tyflopedagogika, Surdopedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 • studia podyplomowe - Zarzadzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji – Menadżer Oświaty.

Doświadczenie zawodowe:

 • 30 - letnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi w publicznej szkole podstawowej,
 • ekspert w pracach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych awansu zawodowego nauczycieli,
 • posiada kwalifikacje edukatorskie potwierdzone przez MEN i wykorzystywane w pracy w Centrum,
 • autorka programów kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.
 • Koordynatorka projektów konkursowych MEN, Kuratorium Oświaty, samorządów, gmin.
 • Wielbicielka nowoczesności w edukacji,
 • Doradca w zakresie nabywania kwalifikacji zawodowych,
 • Kobieta czynu, perfekcjonistka,
 • Obowiązkowa i odpowiedzialna, kompetentna, ambitna, uwrażliwiona na potrzeby innych ludzi, słucha i słyszy.