INFOMATOR/OFERTA 2023/2024

======================================

Aktualności

Dodano: 2023-10-12/17:45

Z OKAZJI 250 ROCZNICY
POWOŁANIA
KOMISJI EDUKACJI NARODOWJ
ORAZ
DNIA NAUCZYCIELA


Życzymy takich myśli i marzeń,
które dadzą się urzeczywistnić
pięknych i szalonych pomysłów,
które sugeruje serce
cierpliwości i wrażliwiści
Zdrowia oraz wszelkiej pomyślności

Dyrekcja CDKO

======================================

Dodano: 2023-09-25/21:20

NOWA STRONA WWW CDKO JEST W TRAKCJIE REALIZACJI

Serwis CDKO w budowie - kliknij

======================================
======================================
Dodano: 2023-09-22/21:20

24 września 2023 roku obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Głuchych.

Celem święta jest zwrócenie uwagi na problemy, prawa i osiągnięcia osób niesłyszących.

Wszystkim Osobom Głuchym z okazji ich święta składamy najlepsze życzenia i życzymy powodzenia w realizacji swoich celów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z problemami słuchu CDKO organizuje cyklicznie szkolenia z zakresu PJM.

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSÓW:

Polski Język Migowy - poziom podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany - 60h;
- bliższe informacje - 41 2740630;

Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego dofinansowania z PFRON.
Dofinansowanie w województwie świętokrzyskim wynosi 90%- 95% ceny.

Zachęcamy wszystkie osoby, które mają w pracy, w sąsiedztwie w rodzinie bezpośredni kontakt z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi do poznania PJM

======================================

Dodano: 2023-09-02/18:20

Szanowni Państwo!

Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
zaprasza na bezpłatną

„Konferencję metodyczną
dla nauczycieli kształcenia zawodowego
– branża TSL (Transport, Spedycja, Logistyka).”

29 września 2023r. godz. 9:00 - 13:30
ul. Aleja 3 Maja 13;
Hotel Accademia Ostrowiec Świętokrzyski
Formularz zgłoszenieowy on-line - kliknij
Program zaktualizowany - kliknij, aby otworzyć program

Szczegółowe informacje:
CDKO , Os. Ogrody 17A/51 Ostrowiec Św.;
tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
e-mail poczta@cdko.edu.pl

======================================

Dodano: 2023-08-25/19:58

CDKO zaprasza na inaugurację
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 1. Pedagogika specjalna - Edukacja włączająca i integrująca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - /Pedagog specjalny/
 2. Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia, edukacja
 3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną/oligofrenopedagogika
 4. Kwalifikacje pedagogiczne - przygotowanie pedagogiczne - przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.
Data: 31 sierpnia 2023r. godzina 16:00

Inauguracja online link do spotkania:

kliknij

Istnieje możliwość spotkania na miejscu
Os. Ogrody 17A/51 Ostrowiec Św.

ZAPRASZAMY!

======================================

Dodano: 2023-08-21/20:30

CDKO ZAPRASZA NA KURSY DAJĄCE UPRAWNIENIA:

 • TUS - Trening Umiejętności Społecznych
  – 31 sierpnia 2023r. - godz. 15:00 zajęcia stacjonarne w CDKO.;
  Prowadząca Pani mgr Anna Michalska
 • Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej

  www.cdko.edu.pl

  Szczegółowe informacje:

  CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

  e-mail poczta@cdko.edu.pl

  BIURO CDKO
  Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/51

  ZAPRASZAMY!

  ====================================== Dodano: 2023-07-03/21:50

  PODSTAWOWE KIERUNKI
  REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
  W ROKU SZKOLNYM 2023/24

  Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900) Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.


  1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
  3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
  5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
  6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
  7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
  8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
  9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

  Przejdź do MEiN

  ======================================

  --> Dodano: 2023-03-11/07:30

  W CDKO w lutym 2023
  ruszyły nowe kierunki Studiów Podyplomowych
  - 3 semestralne, trwające 14 miesięcy
  OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

  1. Wczesne wspomaganie rozwoju;
  2. Kwalifikacje pedagogiczne - przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;
  3. Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera - diagnoza, terapia i edukacja;
  4. Doradztwo zawodowe i personalne;
  5. Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia;
  6. Pedagogika specjalna - Edukacja włączająca i integrująca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi /Pedagog specjalny/ NOWOŚĆ!

  Szczegółowe informacje:

  CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

  e-mail poczta@cdko.edu.pl

  BIURO CDKO
  Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

  ZAPRASZAMY!

  ======================================

  Dodano: 2023-01-27/21:30

  W CDKO w lutym 2023
  ruszają nowe kierunki Studiów Podyplomowych
  - 3 semestralne, trwające 14 miesięcy.

  1. Pedagog szkolny- pedagogika szkolna;
  2. Kwalifikacje pedagogiczne- przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;
  3. Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera - diagnoza, terapia i edukacja;
  4. Doradztwo zawodowe i personalne;
  5. Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia;
  6. Pedagogika specjalna - Edukacja włączająca i integrująca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi /Pedagog specjalny/ NOWOŚĆ!
  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej
  www.cdko.edu.pl

  Informujemy, że istnieje możliwość finansowania kosztów studiów/kursów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki z KFS są przeznaczone dla osób pracujących, zagrożonych utratą pracy z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań pracodawcy i zmieniającego się rynku pracy. Wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. można składać od 13.02. 2023 do 17.02.2023. Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. w zakładce aktualności, link poniżej:
  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Szczegółowe informacje:

  CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

  e-mail poczta@cdko.edu.pl

  BIURO CDKO
  Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

  ZAPRASZAMY!

  ======================================

  Dodano: 2023-01-05/12:10

  UWAGA
  ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSÓW:

  1. Polski Język Migowy - poziom podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany - 60h; - bliższe informacje - załącznik
  2. Opiekun osób zależnych - wsparcie, opieka i pielęgnacja osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, starych - 40h
  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej
  www.cdko.edu.pl

  Szczegółowe informacje:

  CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

  e-mail poczta@cdko.edu.pl

  BIURO CDKO
  Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

  ZAPRASZAMY!

  ======================================

  Dodano: 2022-12-19/20:00

  Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
  i Nowy Rok 2023
  niech niosą Wszystkim nadzieję
  na ludzką życzliwość i dobroć.


  W te piękne i jedyne w roku chwile
  składamy Wszystkim życzenia zdrowia,
  szczęścia, pogody ducha i dużo radości.
  Niech spełniają się marzenia, realizują plany,
  a miłość, spokój i harmonia będą
  w Naszych rodzinnych domach.

  Dyrekcja
  i Pracownicy CDKO

  Posłuchaj życzeń klikając "PLAY" poniżej

  ======================================

  Dodano: 2022-10-17/20:20

  CDKO ZAPRASZA NA KURSY DAJĄCE UPRAWNIENIA:

  1. TUS - Trening Umiejętności Społecznych
   – 20.10.2022r. - on-line - godz. 16:30;
   – 22.10.2022r. - stacjonarnie godz. 9:00 - Ostrowiec
   Prowadząca Pani mgr Anna Michalska
  2. TERAPIA RĘKI- I i II stopień
   - 27-28.10.2022 - on-line - godz. 16:00;
   - 29.10.2022r. - stacjonarnie godz. 9:00 Ostrowiec
   Prowadząca Pani mgr Beata Mroczkowska
  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej
  www.cdko.edu.pl

  Szczegółowe informacje:

  CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

  e-mail poczta@cdko.edu.pl

  BIURO CDKO
  Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

  ZAPRASZAMY!

  ======================================

  Dodano: 2022-10-12/21:33

  Z OKAZJI
  DNIA EDUKACJI
  NARODOWEJ


  Życzymy takich myśli i marzeń,
  które dadzą się urzeczywistnić
  pięknych i szalonych pomysłów,
  które sugeruje serce
  cierpliwości i wrażliwiśći
  Zdrowia oraz wszelkiej pomyślności

  Dyrekcja CDKO

  ======================================

  Dodano: 2022-09-18/18:15

  CDKO ZAPRASZA NA KURSY DAJĄCE UPRAWNIENIA:

  1. TUS - Trening Umiejętności Społecznych – 23.09.2022r. - on-line - godz. 16:00; 24-25.09.2022r. - stacjonarnie godz. 9:00 - Ostrowiec
   Prowadząca Pani mgr Anna Michalska
  2. TERAPIA RĘKI- I i II stopień - 15-17.09 - on-line - godz. 16:00; 18.09.2022r. - stacjonarnie godz. 9:00 Skarżysko Kościelne
   Prowadząca Pani mgr Beata Mroczkowska
  3. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w sali integracji sensorycznej - 16.09 - on-line godz. 16.00; 17.09.2022r. - stacjonarnie godz. 9:00 Skarżysko Kościelne
   Prowadząca Pani mgr Bożena Nitychoru
  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej
  www.cdko.edu.pl

  Szczegółowe informacje:

  CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

  e-mail poczta@cdko.edu.pl

  BIURO CDKO
  Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

  ZAPRASZAMY!

  ======================================

  ZAPISZ SIĘ i STUDIUJ

  W CDKO w sierpniu ruszają nowe kierunki Studiów Podyplomowych - 3 semestralne trwające 14 miesięcy
  • Pedagog szkolny;
  • Pedagog specjalny;
  • Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-oligofrenopedagogika;;
  • Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera- diagnoza, terapia, edukacja;
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna;
  • Integracja sensoryczna - diagnoza i edukacja i inne;
  • Pedagog specjalny - Pedagogika specjalna - Edukacja włączająca i integrująca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi    NOWOŚĆ!

  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:

  • Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
  • Wychowanie do życia w rodzinie- 300 godz.
  • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz.
  CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.

  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej

  www.cdko.edu.pl

  Szczegółowe informacje:

  CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

  e-mail poczta@cdko.edu.pl

  BIURO CDKO
  Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

  ZAPRASZAMY!

  ======================================

  Dodano: 2022-07-17/14:15

  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
  7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

  czytaj więcej…

  ======================================

  Dodano: 2022-05-26/21:40

  CDKO ZAPRASZA

  NA 3 DNIOWY KURS

  DAJĄCY UPRAWNIENIA:

  TUS - Trening Umiejętności Społecznych - program

  Data:

  • 24 czerwca 2022r. - godz. 16.00
  • 25-26 czerwca 2022r. - godz. 9.00
  Prowadząca Pani mgr Anna Michalska

  Ostatnie wolne miejsca!

  Szczegółowe informacje:

  CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

  e-mail poczta@cdko.edu.pl

  BIURO CDKO
  Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

  ZAPRASZAMY!

  ======================================

  Dodano: 2022-04-29/11:20

  UWAGA
  ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSÓW:

  Polski Język Migowy - poziom podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany - 60h;
  Opiekun osób zależnych - wsparcie, opieka i pielęgnacja osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, starych - 40h

  W CDKO ruszają nowe kierunki Studiów Podyplomowych - 3 semestralne trwające 14 miesięcy
  • Pedagog szkolny;
  • Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-oligofrenopedagogika;;
  • Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera- diagnoza, terapia, edukacj;
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna;
  • Integracja sensoryczna- diagnoza i edukacja;
  • Edukacja dla bezpieczeństwa i inne.

  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:

  • Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
  • Wychowanie do życia w rodzinie- 300 godz.
  • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz.
  CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.

  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej

  www.cdko.edu.pl

  Szczegółowe informacje:

  CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

  e-mail poczta@cdko.edu.pl

  BIURO CDKO
  Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

  ZAPRASZAMY!

  ======================================

  Dodano: 2022-04-07/20:40

  4 lutego 2022 r. w Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 20-lecia pt.: „Etykieta w placówce oświatowej – etyka w zawodzie nauczyciela i pracy dyrektora. Kształtowanie własnych postaw”. Wydarzenie patronatem objęli Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty i Jarosław Górczyński Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski. Na uroczystość przybyli: Agata Wojtyszek poseł na sejm RP, Andrzej Kryj poseł na sejm RP, Jarosław Górczyński Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz liczne grono dyrektorów, nauczycieli i przyjaciół CDKO. - czytaj więcej

  ======================================

  Dodano: 2022-03-14/20:30

  ZAPISZ SIĘ i STUDIUJ!!!

  W CDKO zaczynamy Studia Podyplomowe - 3 semestralne trwające 1 rok kalendarzowy.
  - Integracja sensoryczna-diagnoza i terapia - koniec luty 2023r.

  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
  - Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
  - Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz.
  - Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 48 godz.

  OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

  Szczegółowe informacje:

  CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

  e-mail dyrektor@cdko.edu.pl

  BIURO CDKO
  Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

  ZAPRASZAMY!

  ======================================

  Dodano: 2022-02-01/20:30

  Szanowni Państwo!

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
  zaprasza na jubileuszową bezpłatną konferencję

  z tematu:

  „Etykieta w placówce oświatowej
  - etyka w zawodzie nauczyciela
  i pracy dyrektora.
  Kształtowanie właściwych postaw.”

  4 luty 2022 r. godz. 10.30 - 13.30
  ul. Aleja 3 Maja 13;
  Hotel Accademia Ostrowiec Świętokrzyski
  Formularz zgłoszenieowy on-line - kliknij
  Program - kliknij, aby otworzyć program

  Szczegółowe informacje:
  CDKO , Os. Ogrody 17A/51 Ostrowiec Św.;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail poczta@cdko.edu.pl

  Dodano: 2021-11-11/15:40

  CDKO ZAPRASZA

  NA 3 DNIOWY KURS

  DAJĄCY UPRAWNIENIA:

  TUS - Trening Umiejętności Społecznych - program

  Data:

  • 3 grudnia 2021 r.- godz. 16.00 - online
  • 4-5 grudnia 2021 r. - godz. 9.00 stacjonarnie/ hybrydowo
  Prowadząca Pani mgr Anna Michalska
  prześle link do zajęć on-line.

  Ostatnie wolne miejsca!

  ======================================

  Dodano: 2021-11-11/15:33

  CDKO ZAPRASZA

  NA 5 DNIOWY KURS

  DAJĄCY UPRAWNIENIA:

  TERAPIA RĘKI- I i II stopień - program

  Data:

  • 3 grudnia 2021 r.- godz. 16.00 - online
  • 4-5 grudnia 2021 r.- godz. 9.00 - online
  • 11-12 grudnia 2021- godz. 9.00 - stacjonarnie/ hybrydowo
  Prowadząca Pani mgr Beata Mroczkowska
  prześle link do zajęć on-line.

  Ostatnie wolne miejsca!

  ======================================

  Dodano: 2021-10-04/20:33

  CDKO ZAPRASZA

  NA 3 DNIOWY KURS

  DAJĄCY UPRAWNIENIA:

  TUS - Trening Umiejętności Społecznych - program

  Data:

  • 8 października 2021 r.- godz. 16.00
  • 9-10 października 2021 r. - godz. 9.00
  Prowadząca Pani mgr Anna Michalska
  prześle link do zajęć on-line.

  Ostatnie wolne miejsca!

  ======================================

  Dodano: 2021-09-08/09:15

  CDKO

  zaprasza na inaugurację

  STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

  1. Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera- diagnoza, terapia i edukacja.
  2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną /oligofrenopedagogika/
  3. Kwalifikacje pedagogiczne- przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela
  4. Doradztwo zawodowe i personalne

  Data: 10.09.2021 r. godzina 15:00
  Miejsce inauguracji: on- line informacja z linkiem przyjdzie na e-mail ze zgłoszenia.
  Istnieje możliwość spotkania na miejscu Os. Ogrody 17A/51 Ostrowiec Św.

  Studia prowadzone są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu kierunek PEDAGOGIKA.

  Miejsce: CDKO Ostrowiec Świętokrzyski.

  Planowany termin zakończenia studiów - VIII. 2022r.

  Na spotkanie proszę zabrać ksero dyplomu/ świadectwo, oraz ksero dowodu osobistego.

  - Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w w/w studiach!

  Posiadamy ostatnie wolne miejsca.

  Otwarcie kolejnych kierunków planowane jest na październik.

  ======================================

  Dodano: 2021-07-16/10:03

  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

  czytaj więcej…

  ======================================

  Dodano: 2021-05-18/21:30

  ZAPISZ SIĘ i STUDIUJ!!!

  W CDKO zaczynamy zapisy na Studia Podyplomowe - 3 semestralne trwające 1 rok kalendarzowy.
  Od września planowane są nowe kierunki.

  Pełna oferta w załączniku - kliknij, aby otworzyć załącznik

  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
  - Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
  - Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz.
  - Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 48 godz.

  W miesiącu maju i czerwcu zapraszamy na konsultacje
  „Nauczyciel w procesie awansu zawodowego”

  CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.

  Szczegółowe informacje:

  CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

  e-mail dyrektor@cdko.edu.pl

  BIURO CDKO
  Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

  ZAPRASZAMY!

  ======================================

  Dodano: 2021-04-19/17:11

  „Nie umiera ten,
  kto trwa w sercach i pamięci naszej”…...

  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
  o śmierci

  Teresy Żłobeckiej

  koleżanki, pedagoga, współzałożycielki Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych.

  Najszczersze kondolencje rodzinie zmarłego składają:

  dyrekcja oraz wszyscy pracownicy CDKO.

  Msza żałobna odprawiona zostanie w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach dnia 22.04.2021 r. o godz. 12.00.

  ======================================

  Dodano: 2021-04-12/20:20

  Nauczanie zdalne, kursy on-line dla Nauczycieli,
  szkolenia Rad Pedagogicznych on-line

  W związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuję, że Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych wychodząc naprzeciw nowym doświadczeniom przygotowało serię szkoleń i kursów, które wspierają szkoły i placówki oświatowe we wdrażaniu zdalnego nauczania.

  Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do korzystania
  z e-szkoleń.

  Nasza oferta jest do Państwa dyspozycji, a każde szkolenie
  i warsztaty jesteśmy w stanie zrealizować on-line.

  Baza dostępnych e-zasobów jest przez nas na bieżąco aktualizowana i poszerzana.

  Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

  ======================================

  Dodano: 2021-03-30/17:07

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
  składam wszystkim Wykładowcom i Słuchaczom
  najserdeczniejsze życzenia:
  dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
  mnóstwo wiosennego optymizmu
  oraz samych sukcesów.

  Wioletta Ćwik - dyrektor CDKO


  ======================================

  Dodano: 2021-01-12/18:22

  W CDKO otwarte są Studia Podyplomowe - 3 semestralne trwające 1 rok kalendarzowy
  - Integracja sensoryczna - diagnoza i edukacja;
  - Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera - diagnoza, terapia, edukacja;
  - Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.
  - Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  - Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  - i inne.

  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
  - Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
  - Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz.
  - Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 48 godz.

  CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia. Pełna oferta studiów na naszej stronie internetowej

  Szczegółowe informacje:

  CDKO tel: 0-41 274 06 30

  e-mail dyrektor@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2020 -12-18/22:00

  Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
  i Nowy Rok 2021
  niech niosą Wszystkim nadzieję
  na ludzką życzliwość i dobroć.


  W te piękne i jedyne w roku chwile
  składamy Wszystkim życzenia zdrowia,
  szczęścia, pogody ducha i dużo radości.
  Niech spełniają się marzenia, realizują plany,
  a miłość, spokój i harmonia będą
  w Naszych rodzinnych domach.

  Dyrekcja
  i Pracownicy CDKO


  ======================================

  Dodano: 2020-11-25/11:15

  Nauczanie zdalne, kursy on-line dla Nauczycieli,
  szkolenia Rad Pedagogicznych on-line

  W związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuję, że Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych wychodząc naprzeciw nowym doświadczeniom przygotowało serię szkoleń i kursów, które wspierają szkoły i placówki oświatowe we wdrażaniu zdalnego nauczania.

  Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do korzystania
  z e-szkoleń.

  Nasza oferta jest do Państwa dyspozycji, a każde szkolenie
  i warsztaty jesteśmy w stanie zrealizować on-line.

  Baza dostępnych e-zasobów jest przez nas na bieżąco aktualizowana i poszerzana.

  Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

  ======================================

  Dodano: 2020-11-16/11:15

  „Nie umiera ten,
  kto trwa w sercach i pamięci naszej”…...

  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
  o śmierci

  Grzegorza Maciąga

  kolegi, przyjaciela, edukatora Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych.

  Najszczersze kondolencje rodzinie zmarłego składają:

  dyrekcja oraz wszyscy pracownicy CDKO.

  ======================================

  Dodano: 2020-07-17/17:55

  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

  czytaj więcej…

  Dodano: 2020-05-31/22:07

  W CDKO otwarte są Studia Podyplomowe - 3 semestralne trwające 1 rok kalendarzowy
  - Integracja sensoryczna - diagnoza i edukacja;
  - Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera - diagnoza, terapia, edukacja;
  - Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

  Od września ruszają:
  - Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  - Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  - i inne.

  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
  - Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
  - Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz.
  - Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 48 godz.

  CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia. Pełna oferta studiów na naszej stronie internetowej

  Szczegółowe informacje:

  CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

  e-mail dyrektor@cdko.edu.pl

  BIURO CDKO JUŻ w OSTROWCU Os. Ogrody 17a/ 51

  ZAPRASZAMY!

  ======================================

  Dodano: 2020-04-14/18:07

  KOMUNIKAT!

  Przez Internet … tylko w CDKO.
  Zapisz się i studiuj ON-LINE 24 h na dobę.

  Nasze studia przez Internet są zaprojektowane i dopasowane do obecnej sytuacji

  Jak studiować w czasie epidemii dowiesz się więcej pod numerem telefonu 504765568 lub adresem e- mail poczta@cdko.edu.pl

  Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
  i kursy kwalifikacyjne.

  Studia podyplomowe - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!
  - Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera- diagnoza, terapia, edukacja
  - Integracja sensoryczna- diagnoza i edukacja
  - Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli

  Kursy kwalifikacyjne
  - Zarządzanie oświatą
  - pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  - pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

  ======================================

  Dodano: 2020-04-11/11:07

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
  składam wszystkim Wykładowcom i Słuchaczom
  najserdeczniejsze życzenia:
  dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
  mnóstwo wiosennego optymizmu
  oraz samych sukcesów.

  Wioletta Ćwik - dyrektor CDKO


  ======================================

  Dodano: 2020-04-25/19:11

  KOMUNIKAT

  od 12 do 25 marca 2020 roku
  wstrzymuje się w Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
  w Starachowicach wszystkie stacjonarne zajęcia dydaktyczne.

  W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny 504765568 lub kontakt mailowy: poczta@cdko.edu.pl lub dyrektor@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2020-03-25/16:22

  UWAGA

  Szanowni Państwo Słuchacze i Studenci wszystkich kursów i kierunków studiów

  Z powodu na przyjęte środki zapobiegawcze przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przechodzimy na pracę e-lerningową na platformie, która znajduje się na naszej stronie.

  W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny 504765568 lub kontakt mailowy: poczta@cdko.edu.pl lub dyrektor@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2020-03-12/21:50

  KOMUNIKAT

  od 12 do 25 marca 2020 roku wstrzymuje się w Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach wszystkie zajęcia dydaktyczne.

  W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny 504765568 lub kontakt mailowy: poczta@cdko.edu.pl lub dyrektor@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2020-01-04/21:50

  CDKO zaprasza na kurs z tematu:

  „Trening umiejętności społecznych”

  - I Termin – 10, 11, 12 stycznia 2020r. - program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)
  - II Termin – 27, 28, 29 marca 2020r. - program
  - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  Zapisy - www.cdko.edu.pl zakładka formularz zgłoszeniowy lub kliknij tutaj

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2019 -12-22/22:22

  Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
  i Nowy Rok 2020
  niech niosą Wszystkim nadzieję
  na ludzką życzliwość i dobroć.


  W te piękne i jedyne w roku chwile
  składamy Wszystkim życzenia zdrowia,
  szczęścia, pogody ducha i dużo radości.
  Niech spełniają się marzenia, realizują plany,
  a miłość, spokój i harmonia będą
  w Naszych rodzinnych domach.

  Dyrekcja
  i Pracownicy CDKO


  ======================================

  Dodano: 2019-07-24/18:40

  CDKO otwiera Studia Podyplomowe o kierunkach:

  • Tyflopedagogika – Surdopedagogika - 3 semestry - VIII-2019 r. - VIII-2020 r.
  • Integracja Sensoryczna – Oligofrenopedagogika - Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera - diagnoza, terapia, edukacja - Pedagogika specjalna - 3 semestry - IX-2019 r. - IX-2020 r.

  Zarządzanie oświatą - kurs kwalifikacyjny - zakończenie XII-2019 r. - Ostatnie wolne miejsca!!!

  ZAPRASZAMY

  Prowadzone są również pozostałe Studia Podyplomowe

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2019-07-24/13:45

  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

  czytaj więcej…

  ======================================

  Dodano: 2019-05-09/16:45

  CDKO zaprasza w miesiącach V i VI 2019r. na szkolenia z tematów:

  1. „Kurs na wychowawcę wypoczynku” - program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  2. „Kurs na kierownika wypoczynku” - program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  3. „Animator czasu wolnego; Animator zabaw” - program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  4. Kurs kwalifikacyjny „Metodyka nauczania języka obcego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”

  Prowadzimy też 3 - semestralne (1 rok kalendarzowy) studia podyplomowe:

  Szkolne doradztwo zawodowe
  Edukacja dla bezpieczeństwa
  Diagnoza i terapia pedagogiczna
  Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja
  Pedagogika specjalna - kwalifikacje dla nauczycieli wspomagających
  Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja
  Socjoterapia z Resocjalizacją
  Pedagogiczne
  Wychowanie do życia w rodzinie
  Tyflopedagogika
  Surdopedagogika

  Zapisy - www.cdko.edu.pl zakładka formularz zgłoszeniowy lub kliknij tutaj

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2019-02-15/16:45

  CDKO zaprasza w miesiącach II i III 2019 r. na szkolenia z tematów:

  1. „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników oświaty” - Zgodnie z wymogami narzuconymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej WSZYSCY pracownicy szkół oraz placówek oświatowych łącznie z pracownikami technicznymi oraz osobami sprzątającymi muszą zostać przeszkoleni z pierwszej pomocy–termin do ustalenia z placówką. - program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  2. „Kierownik wycieczek szkolnych” program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  3. „Trening umiejętności społecznych” program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  4. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego” program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  Zapisy - www.cdko.edu.pl zakładka formularz zgłoszeniowy lub kliknij tutaj

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2018-08-21/20:55

  Szanowni Państwo!

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach
  informuje, że w dniu 8 października 2018 r. o godz. 12.00
  w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
  odbędzie się

  - bezpłatna konferencja na temat:

  Szanowni Państwo!
  Elementem konferencji jest panel dyskusyjny, podczas którego będziemy odpowiadać na Państw pytania i wątpliwości w zakresie stosowania RODO w szkole. W celu uniknięcia powielania się zagadnień prosimy uczestników konferencji o przesyłanie pytań na adres poczta@cdko.edu.pl
  do 4 października 2018r.

  Organizator

  ,,Bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochrona danych osobowych w szkole”

  karta zgłoszenia - już nieaktywna - nabór zamknięty 12-09-2018r.
  program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2018-08-16/20:45

  CDKO zaprasza na szkolenia z tematów:

  1. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. – 29-30 sierpnia 2018 godz. 13:00 - program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  2. „RODO w praktyce szkolnej”- warsztaty. – 31 sierpnia 2018 godz. 14:00 - program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  Zapisy - www.cdko.edu.pl zakładka formularz zgłoszeniowy lub kliknij tutaj

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2018-07-15/20:45

  W CDKO prowadzone są Studia Podyplomowe:

  • Edukacja dla bezpieczeństwa - 3 semestry - 1 rok kalendarzowy - /otwarcie 15.06.2018 r./
  • Ostatnie wolne miejsca!!!
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna - 3 semestry - 1 rok kalendarzowy - /otwarcie VIII. 2018r./;
  • Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja - 3 semestry;
  • Pedagogika specjalna - kwalifikacje dla nauczycieli wspomagających - 3 semestry;
  • Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja - 3 semestry;
  • Socjoterapia z Resocjalizacją - 3 semestry;
  • Pedagogiczne - 3 semestry;
  • Wychowanie do życia w rodzinie - 3 semestry;
  • Tyflopedagogika - 3 semestry;
  • Surdopedagogika - 3 semestry;
  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
  • Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz. - zakończenie XI.2018 r.
  CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2018-07-15/18:05

  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

  • 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  • Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
  • czytaj więcej…

   ======================================

   Dodano: 2018-05-29/13:30

   1. „Animator czasu wolnego". – 2,3-06-2018 r. - program - kliknij tutaj
   2. „Praca z osobą autystyczną". – 16,17-06-2018 r. - program - kliknij tutaj

   Miejsce szkoleń:
   Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Przystań” w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 33

   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2018-03-18/16:30

   W dniach od 19.02- 28.02.2018r. CDKO było wykonawcą szkolenia „E-Nauczyciel” w ramach realizacji projektu ,,Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody.
   Z trzech placówek: Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubieni kurs ukończyło 34 nauczycieli.
   „E-Nauczyciel” jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową. Poznane umiejętności nauczyciele będą wykorzystywać w realizacji projektu podczas pracy z uczniem zdolnym i potrzebującym wsparcia i pomocy.
   Zapraszamy do galerii. - kliknij

   ======================================

   Dodano: 2018-01-30/21:25

   CDKO zaprasza w miesiącu lutym na kursy:
   1. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego. – konsultacje po telefonicznym uzgodnieniu - 504765568

   2. Nadający uprawnienia z tematu:

   • Kierownik wycieczek szkolnych – 6.02.2018 r. godz. 14.00
   • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 6.02.2018 r. godz. 14.00
   • Kurs kierowników kolonii letnich i wypoczynku dzieci i młodzieży – 6.02.2018 r. godz. 14.00
   • Kurs dla opiekunów przewozu dzieci i młodzieży -6.02.2018 r. godz. 14.00
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 7;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2018-01-30/20:35

   W CDKO prowadzone są Studia Podyplomowe:

   - Tyflopedagogika - 3 semestry; /Xl.2017r.- Xl.2018r./- /Ostatnie wolne miejsca!!!/
   - Socjoterapia z Resocjalizacją - 3 semestry; /Xl.2017r.- Xl.2018r./- /Ostatnie wolne miejsca!!!/
   - Spektrum autyzmu- diagnoza, terapia, edukacja - 3 semestry; /X.2017r.- X.2018r./- /Ostatnie wolne miejsca!!!/
   - Pedagogika specjalna- kwalifikacje dla nauczycieli wspomagających - 3 semestry; /XIl.2017r.- XIl.2018r./
   - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela - 3 semestry; /XIl.2017r.- XIl.2018r./
   - Oligofrenopedagogika - 3 semestry- /I.2018r.- I.2019r./

   Pełna oferta studiów w zakładce - oferta.

   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO prowadzimy kurs kwalifikacyjny:
   - Zarządzanie oświatą - 230 godz.

   ======================================

   Dodano: 2017-11-14/21:10

   W CDKO prowadzone są Studia Podyplomowe:

   - Tyflopedagogika - 3 semestry; /X.2017r.- X.2018r./- /Ostatnie wolne miejsca!!!/
   - Socjoterapia z Resocjalizacją - 3 semestry; /X.2017r.- X.2018r./- /Ostatnie wolne miejsca!!!/
   - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego - 3 semestry; /X.2017r.- X.2018r./- /Ostatnie wolne miejsca!!!/

   W listopadzie otwieramy kierunki:

   - Pedagogika specjalna- kwalifikacje dla nauczycieli wspomagających - 3 semestry; /XI.2017r.- XI.2018r./
   - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela - 3 semestry; /XI.2017r.- XI.2018r./
   - Oligofrenopedagogika - 3 semestry- /I.2018r.- I.2019r./

   Pełna oferta studiów w zakładce - oferta.

   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO prowadzimy kurs kwalifikacyjny:

   - Zarządzanie oświatą - 230 godz.

   CDKO prowadzi również w miesiącu listopadzie kursy nadające uprawnienia:

   - Przygotowanie nauczycieli do pracy w sali zabaw integracji sensoryczne j- 60 h dyd.
   - Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - 150 h dyd.

   ======================================

   Dodano: 2017-08-25/11:00

   Szanowni Państwo! 

   Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
   w Starachowicach
   informuje, że w dniu 6 października 2017 r. o godz. 12.00
   w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbędzie się:

   - bezpłatna konferencja na temat: 

   "Integracja zespołu nauczycielskiego po reformie oświatowej - budowanie pozytywnej atmosfery w kadrze pedagogiczne”.

   karta zgłoszenia - już nieaktywna - (DOC) (PDF)

   /NABÓR ZAMKNIĘTY/ - (27-09-2017r)

   program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 7;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2017-08-08/14:30

   Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

   • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
   • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
   • Bezpieczeństwo w intemecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
   • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
   • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
   • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

   czytaj więcej…

   ======================================

   Dodano: 2017-06-20/08:45

   W CDKO prowadzone są Studia Podyplomowe:

   - Pedagogika specjalna - kwalifikacje dla nauczycieli wspomagających - 3 semestry;
   - Socjoterapia z Resocjalizacją - 3 semestry;
   - Pedagogiczne - 3 semestry;
   - Wychowanie do życia w rodzinie - 3 semestry;
   - Diagnoza i terapia pedagogiczna - 3 semestry;
   - Tyflopedagogika - 3 semestry;
   - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - 3 semestry - 1 rok kalendarzowy - /VI-2017r.- VI-2018r./ - Ostatnie wolne miejsca!!!
   - SURDOPEDAGOGIKA - 3 semestry - 1 rok kalendarzowy - /VI-2017r.- VI-2018r./ - Ostatnie wolne miejsca!!!

   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
   - Zarządzanie oświatą - 230 godz.

   CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.

   Pełna oferta studiów na naszej stronie internetowej

   ======================================

   Dodano: 2017-05-25/09:55

   CDKO zaprasza na szkolenie dla pracowników socjalnych:

   Temat: „Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych”
   Lokalizacja: Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 31
   Data: 27 maja 2017 godz. 9:00 - pełne informacje - kliknij tutaj

   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 7;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2017-03-14/20:17

   CDKO zaprasza w miesiącu marcu na kursy organizowane przez GWO:

   1. Na lekcjach polskiego – kreatywnie i z humorem; Gry dydaktyczne na zajęciach z gramatyki i literatury.
   Lokalizacja: Starachowice, ul. T. Krywki 18
   Data: 29-03-2017 godz. 15:30 - pełne informacje - kliknij tutaj

   2. Przygotowujemy do algebraizacji; O budowaniu fundamentów na matematyce.
   Lokalizacja: Starachowice, ul. T. Krywki 18
   Data: 27-03-2017 godz. 15:30 - pełne informacje - kliknij tutaj

   Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej.
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   Pełna oferta studiów na naszej stronie internetowej

   ======================================

   Dodano: 2017-02-13/19:25

   CDKO zaprasza w miesiącu lutym na kursy:

   1. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego. – konsultacje po telefonicznym uzgodnieniu - 504765568

   2. Nadający uprawnienia z tematu: Kierownik wycieczek szkolnych - 21 luty 2017r., - program - kliknij tutaj

   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2017-02-06/10:00

   CDKO zaprasza w miesiącu lutym na kursy:

   1. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego. – konsultacje po telefonicznym uzgodnieniu - 504765568

   2. Nadający uprawnienia z tematu: Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy - 9 luty 2017r., - program - szczegóły kliknij tutaj

   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2016-11-20/11:15

   Szanowni Dyrektorzy! 

   Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
   w Starachowicach
   zaprasza Dyrektorów Placówek Oświatowych na bezpłatną konferencję
   z tematu:
   „W poszukiwaniu modelu przywództwa edukacyjnego”

   29 grudnia 2016 r. godz. 12.00
   ul. Krywki 18; Starachowice
   karta zgłoszenia - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

   program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl
   

   ======================================

   Dodano: 2016-10-31/22:00

   CDKO zaprasza w miesiącu listopadzie/grudniu na kursy:

   1. Przygotowanie nauczycieli do pracy w sali zabaw integracji sensorycznej. - 4.XI - 18.XI.2016r. - program - szczegóły kliknij tutaj

   2. Wdrażanie innowacji pedagogicznych w placówce oświatowej. - 17.XI.2016r. - program - szczegóły kliknij tutaj

   3. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego. - 1.XII.2016r. - program - szczegóły kliknij tutaj

   4. Słowo, które krzywdzi - nauczyciel wobec agresji słownej uczniów. - 2.XII.2016r. - program - szczegóły kliknij tutaj

   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2016-08-22/16:00

   Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

   • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
   • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
   • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
   • Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

   czytaj więcej…

   ======================================

   Dodano: 2016-05-03/14:00

   CDKO zaprasza w miesiącu maju na kursy:

   1. Słowo, które krzywdzi - nauczyciel wobec agresji słownej uczniów. – 18 maja 2016r., - program - szczegóły kliknij tutaj

   2. Nadający uprawnienia z tematu: Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. - 23-25 maja 2016r., - program - szczegóły kliknij tutaj

   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   W CDKO prowadzone są Studia Podyplomowe na których posiadamy wolne miejsca:
   - Socjoterapia z Resocjalizacją - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
   - Pedagogiczne - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
   - Wychowanie do życia w rodzinie - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
   - Tyflopedagogika - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
   - Surdopedagogika - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
   - Oligofrenopedagogika - 3 semestry - 1 rok kalendarzowy - otwarcie maj 2016r.
   /Trwa nabór - ostatnie wolne miejsca!!!/
   PEŁNA OFERTA - kliknij tutaj -


   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
   - Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
   - Metodyki nauczania języka obcego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - 280 godz. nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

   CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.
   PEŁNA OFERTA - kliknij tutaj-

   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2016-03-29/11:15

   W CDKO prowadzone są Studia Podyplomowe na których posiadamy wolne miejsca:
   - Socjoterapia z Resocjalizacją - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
   - Pedagogiczne - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
   - Wychowanie do życia w rodzinie - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
   - Tyflopedagogika - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
   - Surdopedagogika - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
   - Oligofrenopedagogika - 3 semestry - 1 rok kalendarzowy - otwarcie maj 2016r.
   /Trwa nabór - ostatnie wolne miejsca!!!/
   PEŁNA OFERTA - kliknij tutaj -


   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
   - Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
   - Metodyki nauczania języka obcego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - 280 godz. nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

   CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.
   PEŁNA OFERTA - kliknij tutaj-

   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2016-03-24/10:45

   Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
   składam wszystkim Wykładowcom i Słuchaczom
   najserdeczniejsze życzenia:
   dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
   mnóstwo wiosennego optymizmu
   oraz samych sukcesów.

   Wioletta Ćwik
   dyrektor CDKO


   ======================================

   Dodano: 2016-01-08/18:03:45

   W dniu 15 stycznia 2016r. CDKO otwiera Studia Podyplomowe
   - Socjoterapia z Resocjalizacją - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
   - Pedagogiczne - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
   - Sztuka - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
   - Wychowanie do życia w rodzinie- 2 semestry – zakończenie grudzień 2016 roku;
   - Tyflopedagogika - 2 semestry – zakończenie grudzień 2016 roku;
   - Surdopedagogika - 2 semestry – zakończenie grudzień 2016 roku.
   OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - 3 semestry – zakończenie listopad 2016 roku; Trwa - ostatnie wolne miejsca!!!
   Pełna oferta studiów - www.cdko.edu.pl

   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
   - Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.- ostatnie wolne miejsca!
   - Metodyki nauczania języka obcego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - 280 godz. nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN. - ostatnie wolne miejsca!

   CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.
   PEŁNA OFERTA - kliknij tutaj -

   ======================================

   Dodano: 2015-12-19/20:45

   Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
   i Nowy Rok 2016
   niech niosą Wszystkim nadzieję
   na ludzką życzliwość i dobroć.


   W te piękne i jedyne w roku chwile
   składamy Wszystkim życzenia zdrowia,
   szczęścia, pogody ducha i dużo radości.
   Niech spełniają się marzenia, realizują plany,
   a miłość, spokój i harmonia będą
   w Naszych rodzinnych domach.

   Dyrekcja
   i Pracownicy CDKO


   ======================================

   Dodano: 2015-12-07/16:30

   CDKO zaprasza w miesiącu grudniu/styczniu na kursy:
   1.Zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne – działalność artystyczna i twórcza dzieci/uczniów.;
   12 grudnia 2015r. - program, szczegóły kliknij tutaj

   2. Wdrażanie innowacji pedagogicznych w placówce oświatowej.-
   18 stycznia 2016r.- program, szczegóły kliknij tutaj

   3. Konsultacje – Nauczyciel w procesie awansu zawodowego.
   - szczegóły kliknij tutaj

   Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej.
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2015-09-22/16:20

   Uwaga:
   Od października 2015r. CDKO otwiera Studia Podyplomowe

   Pełna oferta studiów na naszej stronie internetowej - www.cdko.edu.pl

   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
   1. Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
   2. Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - 150 godz.
   3. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 80 godz.
   4. Metodyki nauczania języka obcego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. NOWOŚĆ! - 280 godz. nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

   CDKO prowadzi kursy nadające uprawnienia:
   1. Przygotowanie nauczycieli do pracy w sali zabaw integracji sensorycznej I stopnia.
   2. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży
   3. Kurs kierowników wycieczek, kolonii letnich i wypoczynku dzieci i młodzieży.
   4. Andragogika – przygotowanie do pracy z dorosłymi.
   5. Polski Język Migowy- PJM wszystkie poziomy nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

   Posiadamy wolne miejsca!
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2015-07-29/19:15     Nabór zamknięty - dodano: 2015-09-22/16:15
   Szanowni Państwo!:

   Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach informuje, że w dniu 9 października 2015 r. o godz. 9.00 w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbędzie się:
   - bezpłatna konferencja na temat:

   "Ocenianie kształtujące w procesie dydaktycznym. Najczęstsze błędy popełniane przez nauczycieli.
   Moduł praktyczny”.

   karta zgłoszenia - już nieaktywna - (DOC) (PDF)

   /NABÓR ZAMKNIĘTY/

   program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

   WAŻNE!!!
   O naborze decyduje kolejność zgłoszeń.
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2015-04-11/16:02
   Uwaga:
   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
   1. Surdopedagogika- 280 godz.
   2. Tyflopedagogika- 280 godz.
   3. Organizacja i zarządzanie oświatą - 220 godz.
   4. Oligofrenopedagogika - 290 godz.
   5. Pedagogiczny - 280 godz.
   6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego - 350 godz.
   7. Sztuka - 300 godz.
   8. Wychowanie do życia w rodzinie - 280 godz.
   nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

   Posiadamy wolne miejsca!
   Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej.
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2015-04-11/16:09
   Zapisy na kurs polskiego języka migowego
   CDKO prowadzi rekrutację na kurs polskiego języka migowego - poziom średnio zaawansowany.
   Termin realizacji kursu: 25.IV-30.VI.2015 r.
   Koszt: 780 zł
   Liczba godzin- 60
   Bardzo proszę wszystkie osoby, które uzyskały dofinansowanie z PFRON-u na kurs PJM realizowany przez CDKO o dostarczenie umowy w celu uzupełnienia niezbędnych dokumentów.
   Otwarcie kursu - 25.IV.2015 r.
   Bliższe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2015.01.04/18:52
   Uwaga:
   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO otwiera kursy kwalifikacyjne:
   1. Surdopedagogika- 280 godz.
   2. Tyflopedagogika- 280 godz.
   3. Organizacja i zarządzanie oświatą - 220 godz.
   4. Oligofrenopedagogika - 290 godz.
   5. Pedagogiczny - 280 godz.
   6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego - 350 godz.
   7. Sztuka - 300 godz.
   8. Wychowanie do życia w rodzinie - 280 godz.
   nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

   PROWADZIMY NABÓR- Posiadamy wolne miejsca!
   Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej.
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================

   Dodano: 2015.02.08/14:02

   CDKO zaprasza w miesiącu lutym na kursy:
   1. Wdrażanie innowacji pedagogicznych w placówce oświatowej.;
   16.02.2015r., program - szczegóły kliknij tutaj

   2. Integracja sensoryczna - przygotowanie do pracy w Sali zabaw IS.-
   26-27.02.2015r., program- szczegóły kliknij tutaj

   3. Zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne – działalność artystyczna i twórcza dzieci/uczniów.
   16-17.02.2015r., program- szczegóły kliknij tutaj

   4. Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym.
   18.02.2015r., program- szczegóły kliknij tutaj

   Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej.
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   ======================================   Dodano: 2014.12.23/15:25
   Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
   i Nowy Rok 2015
   niech niosą Wszystkim nadzieję
   na ludzką życzliwość i dobroć.


   W te piękne i jedyne w roku chwile
   składamy Wszystkim życzenia zdrowia,
   szczęścia, pogody ducha i dużo radości.
   Niech spełniają się marzenia, realizują plany,
   a miłość, spokój i harmonia będą
   w Naszych rodzinnych domach.

   Dyrekcja
   i Pracownicy CDKO


   ======================================

   Dodano: 2014.10.15/21:50
   Uwaga:
   Spotkanie organizacyjne kursów kwalifikacyjnych:
   1. SZTUKA
   odbędzie się w dniu 17 października 2014 r.
   o godz. 15.00 w siedzibie CDKO.
   Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc.

   ======================================


   Dodano: 2014.09.07/23:30
   Szanowni Państwo!:
   Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach informuje, że w dniu 3 października 2014r. o godz. 10.00 w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbędzie się:
   - bezpłatna konferencjana temat: "Rola i zadania szkół i placówek oświatowych w realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” /Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1245/. Rozproszona istota wychowania. O neurobiologii autorytetów”.

   karta zgłoszenia - kliknij tutaj (Word)
   program konferencji - kliknij tutaj (Word)

   WAŻNE!!!
   O naborze decyduje kolejność zgłoszeń.


   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 041 274 06 30, kom. 504 765 568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   Dodano: 2014.08.14/18:45
   Uwaga:
   Spotkanie organizacyjne kursów kwalifikacyjnych:
   1. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
   2. PEDAGOGICZNY
   3. TERAPIA PEDAGOGICZNA
   4. ORGANIZACJA I ZARZˇDZANIE OŚWATˇ
   odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2014 r.
   o godz. 14.00 w siedzibie CDKO.
   Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc.

   Uwaga! Kurs Polskiego Języka Migowego dofinansowany przez PFRON.

   Bardzo proszę wszystkie osoby, które uzyskały dofinansowanie z PFRON-u na kurs podstawowy PJM realizowany przez CDKO o dostarczenie umowy w celu uzupełnienia niezbędnych dokumentów do dnia 1 września 2014 r.
   Otwarcie kursu - 20.09.2014 r.
   Bliższe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30,
   504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   Kierunki polityki oświatowej państwa 2014/2015
   Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska ustaliła na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015.
   Będą to:
   1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
   2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki.
   3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
   4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
   Z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynikają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli, które są priorytetem w danym roku szkolnym.

   Od kilku lat MEN nadaje także hasła kolejnym latom szkolnym - rok 2014/2015 został ogłoszony Rokiem Szkoły Zawodowców.

   Dodano: 2014.07.17/13:32
   Uwaga:
   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO otwiera kursy kwalifikacyjne:
   1. Organizacja i zarządzanie oświatą - 220 godz.
   2. Oligofrenopedagogika - 290 godz.
   3. Terapia pedagogiczna - 280 godz.
   4. Pedagogiczny - 280 godz.
   5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego - 350 godz.
   6. Sztuka - 300 godz.
   7. Wychowanie do życia w rodzinie - 280 godz.

   nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

   PROWADZIMY NABÓR- Posiadamy wolne miejsca!
   Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej.
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   Dodano: 2014.04.10/22:32
   CDKO zaprasza w miesiącu maju na kursy:

   1. Kurs kierowników wycieczek szkolnych –
   23-24.05.2014, program – kliknij tutaj (Word)

   2. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego -
   9.05.2014, program – kliknij tutaj (Word)

   Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie.
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18
   tel.: (41) 274-06-30, kom. 504-765-568
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   Uwaga:
   Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc na kursach kwalifikacyjnych:
   1. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
   2. PEDAGOGICZNY


   Dodano: 2014.03.18/18:02
   Zapisy na kursy polskiego języka migowego

   CDKO rozpoczyna rekrutację na kurs polskiego języka migowego - poziom podstawowy.
   Termin realizacji kursu: 20.IX-25.X.2014
   Koszt: 740 zł
   W przypadku chęci uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numer telefonu (41) 274-06-30 lub e-mail: poczta@cdko.edu.pl
   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
   dofinansowuje kursy polskiego języka migowego.
   więcej» (Word 32 kB)


   Dodano: 2014.02.20/18:17
   Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach i Wydawnictwo Helion serdecznie zapraszają nauczycieli matematyki i przedmiotów informatycznych na konferencję metodyczną:

   Darmowe e-booki dla uczniów w ramach platformy edukacyjnej.

   Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2014 r. o godz. 15.00 w Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach przy ulicy Krywki 18.
   W programie między innymi prezentacja darmowych podręczników elektronicznych, multimedialnego kalendarza ze scenariuszami lekcji, generatora sprawdzianów oraz systemów diagnozujących postępy w pracy uczniów z szeregiem statystyk i analiz.

   Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału oraz wybór upominku za pomocą formularza na stronie http://edukacja.helion.pl/konferencje wpisując kod: SP
   Rejestracji można dokonać również pisząc na adres: szkola1@helion.pl lub telefonicznie pod numerem 665 400 074.
   Każdy z uczestników konferencji otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział, wybraną w formularzu książkę oraz dwa dodatkowe prezenty – niespodzianki.
   Serdecznie zapraszamy!


   Dodano: 2014.01.20/21:52
   CDKO zaprasza w miesiącu lutym na kursy doskonalące:
   1. Innowacje pedagogiczne w szkole - 4.02.2014
   program - kliknij tutaj (Word)
   2. Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym - 21.02.2014
   program - kliknij tutaj (Word)

   Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie.
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18
   tel.: (41) 274-06-30, kom. 504-765-568
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   Uwaga:
   Spotkanie organizacyjne kursów kwalifikacyjnych:
   1. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
   2. PEDAGOGICZNY
   odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie CDKO.
   Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc!


   Dodano: 2013.12.23/16:25
   Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
   i Nowy Rok 2014
   niech niosą Wszystkim nadzieję
   na ludzką życzliwość i dobroć.


   W te piękne i jedyne w roku chwile
   składamy Wszystkim życzenia zdrowia,
   szczęścia, pogody ducha i dużo radości.
   Niech spełniają się marzenia, realizują plany,
   a miłość, spokój i harmonia będą
   w Naszych rodzinnych domach.

   Dyrekcja
   i Pracownicy CDKO
   Dodano: 2013.10.30/07:47
   Uwaga:
   Spotkanie organizacyjne kursów kwalifikacyjnych:
   1. Sztuka
   2. Wychowanie do życia w rodzinie
   3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego
   odbędzie się w dniu 16 listopada 2013 r.
   o godz. 8.00 w siedzibie CDKO.

   Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc!

   Wojewódzkie Zadania Edukacyjne 2013
   Materiały z konferencji „Zachowania suicydalne- rola szkoły w rozwiązywaniu problemów"
   (Starachowice, 4 października 2013r.)
   kliknij tutaj (ZIP 1.68 MB)


   Dodano: 2013.08.31/16:52
   Uwaga:
   Spotkanie organizacyjne kursów kwalifikacyjnych:

   1. Oligofrenopedagogika
   2. Pedagogiczny
   w dniu 7 września 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie CDKO

   1. Organizacja i zarządzanie oświatą
   4. Terapia pedagogiczna
   w dniu 20 września 2013 r. o godz. 15.00 w siedzibie CDKO

   Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc!


   Dodano: 2013.08.16/21:25
   Uwaga:
   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO otwiera kursy kwalifikacyjne:
   1. Organizacja i zarządzanie oświatą- 220 godz.
   2. Oligofrenopedagogika- 290 godz.
   3. Terapia pedagogiczna- 280 godz.
   4. Tyflopedagogika- 280 godz.
   5. Surdopedagogika- 220 godz.
   6. Sztuka - 300 godz.
   7. Wychowanie do życia w rodzinie- 280 godz.

   nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.
   Posiadamy wolne miejsca!
   Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej.
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl


   Dodano: 2013.07.22/11:14
   Szanowni Państwo!
   Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach informuje, że od września do listopada 2013 r. będą realizowane w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty:

   - bezpłatne warsztaty na temat: „Konstruowanie, modyfikacja i ewaluacja programów nauczania”,
   karta zgłoszenia - kliknij tutaj (Word)
   program warsztatów - kliknij tutaj (Word)
   harmonogram - kliknij tutaj (Word)

   - bezpłatne szkolenie na temat: „Czy oceniamy i klasyfikujemy uczniów zgodnie z obowiązującym prawem. Motywacyjne aspekty oceny szkolnej”,
   karta zgłoszenia - kliknij tutaj (Word)
   program szkolenia - kliknij tutaj (Word)
   harmonogram - kliknij tutaj (Word)

   - bezpłatna konferencja panelowa na temat: „Zachowania suicydalne – rola szkoły w rozwiązywaniu problemów uczniów”,
   karta zgłoszenia - kliknij tutaj (Word)
   program konferencji - kliknij tutaj (Word)
   harmonogram - kliknij tutaj (Word).

   WAŻNE!!!
   Ze względu na ograniczoną ilość miejsc
   (warsztaty/szkolenie – 100 nauczycieli/ dyrektorów,
   konferencja - 120 / nauczycieli/ dyrektorów)
   o naborze decyduje kolejność zgłoszeń.

   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 041 274 06 30, kom. 504 765 568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   Dodano: 2013.01.08/00:09
   Uwaga!
   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych otwiera kursy kwalifikacyjne:
   Organizacja i zarządzanie oświatą – 220 godz.
   Tyflopedagogika - 270 godz.
   Wychowanie do życia w rodzinie - 270 godz.
   Sztuka - 310 godz.

   nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

   Posiadamy kilka wolnych miejsc!

   CDKO zaprasza w miesiącu styczniu na kursy doskonalące:
   1. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego.
   2. Budowa Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET) oraz Planu Działań Wspierających (PDW).

   Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie.
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, kom. 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl   Dodano: 2012.11.10/21:30
   Szanowni Państwo!
   CDKO zaprasza na kurs:
   "Kurs kierowników wycieczek szkolnych - instruktażowy"
   Termin - 10.11.2012 r. godz. 9.00
   10 godz. dydaktycznych - cena: 100 zł
   Miejsce kursu - Centrum /Hotel Senator/

   Uwaga!
   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych otwiera kursy kwalifikacyjne:
   Pedagogiczny – 270 godz.
   Oligofrenopedagogika - 290 godz.
   Terapia pedagogiczna – 270 godz.
   Wychowanie do życia w rodzinie - 270 godz.
   Sztuka - 310 godz.

   nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.
   Posiadamy kilka wolnych miejsc!
   Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie.

   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, kom. 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl   Dodano: 2012.09.01/14:33
   Szanowni Państwo!
   Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach informuje, że od września do listopada 2012 r. będą realizowane w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty:

   - bezpłatne warsztaty na temat: „Wdrażanie i monitorowanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (w szkole podstawowej)”,
   karta zgłoszenia - kliknij tutaj (Word)
   program warsztatów - kliknij tutaj (Word)
   harmonogram - kliknij tutaj (Word)

   - bezpłatna konferencja panelowa na temat: „Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia”
   karta zgłoszenia - kliknij tutaj (Word)
   program konferencji - kliknij tutaj (Word)
   harmonogram - kliknij tutaj (Word)

   WAŻNE!!!
   Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (warsztaty - 100, konferencja - 80) z jednej szkoły może uczestniczyć 1-2 osoby. O naborze decyduje kolejność zgłoszeń.

   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 041 274 06 30, kom. 504 765 568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl   Dodano: 2012.06.15/16:58
   Nowość!
   Oferta szkolenia dla nauczycieli
   edukacji dla bezpieczeństwa

   Temat szkolenia:
   Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy
   - szczegóły w załączniku
   (załącznik format Word 42 kB)
   (załącznik format PDF 270 kB)

   Uwaga!
   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych otwiera kursy kwalifikacyjne:
   - Organizacja i zarządzanie oświatą – 220 godz.
   - Oligofrenopedagogika - 290 godz.
   - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego - 270 godz.

   nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

   Posiadamy kilka wolnych miejsc!
   Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie.
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, kom. 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   Dodano: 2012.04.02/22:46

   Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
   składam wszystkim Wykładowcom i Słuchaczom
   najserdeczniejsze życzenia:
   dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
   mnóstwo wiosennego optymizmu
   oraz samych sukcesów.

   Wioletta Ćwik
   dyrektor CDKO   Dodano: 2012.04.02/22:19
   Konkursy przedmiotowe:

   IX Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjum
   III Etap wojewódzki:
   - Arkusz (PDF 2,08 MB)
   - Kryteria oceny prac (PDF 287 kB)
   II Etap powiatowy:
   - Arkusz (Word 7,43 MB)
   - Kryteria oceny prac (Word 136 kB)

   IX Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjum
   III Etap wojewódzki:
   - Arkusz (Word 1,59 MB)
   - Kryteria oceny prac (Word 62 kB)
   II Etap powiatowy:
   - Arkusz (Word 1,84 MB)
   - Kryteria oceny prac (Word 1,54 MB)


   Dodano: 2012.03.14/19:51
   UWAGA!

   CDKO zaprasza na kurs doskonalący:
   1. "Budowa Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET) oraz Planu Działań Wspierających (PDW)".
   Termin - 30.03.2012 r. godz. 14.00
   8 godz. dydaktycznych - cena: 80 zł
   Miejsce kursu - Centrum /Hotel Senator/

   2. "Działalność artystyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym".
   Termin - 14.04.2012 r. godz. 9.00
   8 godz. dydaktycznych - cena: 80 zł
   Miejsce kursu - Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach, ul. Złota 6

   Bliższe informacje - program szkoleń:
   załącznik (Word)
   załącznik (PDF)
   Prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenia udziału najpóźniej do dnia poprzedzającego kurs.
   tel.: (41) 274-06-30, 504-765-568
   lub e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   Dodano: 2012.01.15/22:35
   Uwaga!
   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
   Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych otwiera
   kursy kwalifikacyjne:
   Pedagogiczny – 270 godz.
   Oligofrenopedagogika - 290 godz.
   Wychowanie do życia w rodzinie - 270 godz.
   Sztuka - 310 godz.

   nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

   Posiadamy kilka wolnych miejsc!
   Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie.
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
   tel: 0-41 274 06 30, kom. 504-765-568,
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl

   Dodano: 2011.12.21/10:43

   Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
   i Nowy Rok 2012
   niech niosą Wszystkim nadzieję
   na ludzką życzliwość i dobroć.

   W te piękne i jedyne w roku chwile składamy Wszystkim życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha i dużo radości.
   Niech spełniają się marzenia, realizują plany, a miłość, spokój i harmonia będą w Naszych rodzinnych domach.

   Dyrekcja i Pracownicy
   CDKO
   Dodano: 2011.10.10/22:42
   UWAGA!
   CDKO zaprasza na kurs doskonalący:
   "Metody aktywizujące na cztery pory roku".
   Termin I spotkania 20.10.2011 r. od godz. 15.00.
   Bliższe informacje - program szkolenia (Word)- załącznik
   Miejsce kursu - Centrum /Hotel Senator/
   ul. Krywki 18 w Starachowicach
   Prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenia udziału najpóźniej do dnia poprzedzającego kurs.
   tel.: (41)274-06-30, 504-765-568
   lub poczta@cdko.edu.pl

   Dodano: 2011.08.29/08:38
   Uwaga!

   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach otwiera kurs kwalifikacyjny:
   Organizacja i zarządzanie oświatą - 220 godz./1000 zł
   Posiadamy jeszcze wolne miejsca.
   Zajęcia rozpoczynają się 24.09.2011 r.

   Zgłoszenia:
   telefonicznie /041/274-06-30, 504-765-568
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl
   lub w sekretariacie CDKO.


   Dodano: 2011.08.22/08:00
   Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach
   kwalifikacyjnych.


   Szkolenia realizowane będą w ramach Projektu:

   "Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa
   świętokrzyskiego"


   Do dnia 10 września 2011 r. prowadzimy dodatkowy nabór na kurs kwalifikacyjny - pedagogika opiekuńcza - terapia pedagogiczna.

   Dowiedz się więcej...   Dodano: 2011.06.16/20:49
   Szanowni Państwo!
   W ramach Grantu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach zaprasza dyrektorów, nauczycieli na bezpłatne szkolenia przedstawicieli rad pedagogicznych:

   1. Metoda projektu w edukacji szkolnej - strategią dydaktyczną
   - karta zgłoszenia: kliknij tutaj (format Word)
   - oferta z programem szkolenia: kliknij tutaj (format Word)
   - harmonogram: [w przygotowaniu]

   2. Ewaluacja wewnętrzna w szkole - od projektu do komunikowania wyników
   - karta zgłoszenia: kliknij tutaj (format Word)
   - oferta z programem szkolenia: kliknij tutaj (format Word)
   - harmonogram: [w przygotowaniu]

   Bliższe informacje: tel. (41) 274-06-30
   lub poczta@cdko.edu.pl


   Dodano: 2011.04.27/21:20
   UWAGA!

   CDKO zaprasza na kurs doskonalący:
   Wybrane metody terapii pedagogicznej - praca z uczniem o zaburzonym zachowaniu.
   Termin: 12.05.2011 r. od godz. 14.00
   Bliższe informacje - program szkolenia (Word)

   Miejsce kursu - Centrum /Hotel Senator/
   ul. Krywki 18 w Starachowicach
   Prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenia udziału najpóźniej do dnia poprzedzającego kurs.
   tel.: (41)274-06-30, 504-765-568
   lub poczta@cdko.edu.pl


   Dodano: 2011.02.01/13:52
   UWAGA!

   CDKO zaprasza na kursy doskonalące:
   1. Awans zawodowy nauczyciela - odbędzie się w dniu 18.02.2011 r. od godz. 14.00,
   2. Mnemotechniki - zasady skutecznego i szybkiego nauczania i uczenia się - odbędzie się w dniu 25.02.2011 r. od godz. 15.00.
   Bliższe informacje - programy szkolen (Word)

   Miejsce kursu - Centrum /Hotel Senator/
   ul. Krywki 18 w Starachowicach
   Prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenia udziału najpóźniej do dnia poprzedzającego kurs.
   tel.: (41)274-06-30, 504-765-568
   lub poczta@cdko.edu.pl

   Uwaga!
   Kursy kwalifikacyjne

   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach otwiera kursy kwalifikacyjne:
   1. Organizacja i zarządzanie oświatą - 220 godz./1000 zł
   2. Pedagogiczny- 270 godz./1200 zł
   Posiadamy jeszcze wolne miejsca.

   Zgłoszenia:
   telefonicznie /041/274-06-30, 504-765-568
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl
   lub w sekretariacie CDKO.
   Dodano: 2010.11.08/21:14
   Uwaga:
   Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych otwiera kursy kwalifikacyjne:
   1. Terapia pedagogiczna - 270 godz.
   2. Pedagogika opiekuńcza - 270 godz.
   3. Oligofrenopedagogika - 290 godz.
   4. Wychowanie do życia w rodzinie - 270 godz.
   5. Sztuka - 310 godz.
   nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.
   Posiadamy kilka wolnych miejsc!
   Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie.
   Szczegółowe informacje:
   CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18
   tel: (41) 274 06 30, kom. 504-765-568
   e-mail: poczta@cdko.edu.pl


   Dodano: 2010.10.06/20:11
   Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach jest w bieżącym roku szkolnym realizatorem kuru doskonalącego dla nauczycieli oraz pracowników administracji oświatowej w ramach projektu:
   Poprawa jakości pracy szkół poprzez wzrost kompetencji kadry oświatowej „Zarządzanie oświatą”
   Czas realizacji: 1.10.2010 – 17.12.2010
   Liczba godzin: 40
   Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania placówką w zreformowanej oświacie oraz udoskonalenie umiejętności kierowania placówką oświatową.

   Partnerzy:
   Urząd Miejski w Starachowicach

   KAPITAŁ LUDZKI
   Narodowa Strategia Spójności

   Europejski Fundusz Społeczny

   Świętokrzyskie Biuro
   Rozwoju Regionalnego   Przypominamy, że zapisy na kursy przyjmuje i bliższych informacji udziela sekretariat CDKO:
   Ostrowiec Świętokrzyski
   Os. Ogrody 17a/51