OFERTA/BIULETYN 2022/2023

======================================

Aktualności

Dodano: 2023-03-11/07:30

W CDKO w lutym 2023
ruszyły nowe kierunki Studiów Podyplomowych
- 3 semestralne, trwające 14 miesięcy
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju;
 2. Kwalifikacje pedagogiczne - przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;
 3. Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera - diagnoza, terapia i edukacja;
 4. Doradztwo zawodowe i personalne;
 5. Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia;
 6. Pedagogika specjalna - Edukacja włączająca i integrująca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi /Pedagog specjalny/ NOWOŚĆ!

Szczegółowe informacje:

CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

e-mail poczta@cdko.edu.pl

BIURO CDKO
Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

ZAPRASZAMY!

======================================

Dodano: 2023-01-27/21:30

W CDKO w lutym 2023
ruszają nowe kierunki Studiów Podyplomowych
- 3 semestralne, trwające 14 miesięcy.

 1. Pedagog szkolny- pedagogika szkolna;
 2. Kwalifikacje pedagogiczne- przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;
 3. Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera - diagnoza, terapia i edukacja;
 4. Doradztwo zawodowe i personalne;
 5. Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia;
 6. Pedagogika specjalna - Edukacja włączająca i integrująca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi /Pedagog specjalny/ NOWOŚĆ!
Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej
www.cdko.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość finansowania kosztów studiów/kursów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki z KFS są przeznaczone dla osób pracujących, zagrożonych utratą pracy z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań pracodawcy i zmieniającego się rynku pracy. Wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. można składać od 13.02. 2023 do 17.02.2023. Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. w zakładce aktualności, link poniżej:
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szczegółowe informacje:

CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

e-mail poczta@cdko.edu.pl

BIURO CDKO
Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

ZAPRASZAMY!

======================================

Dodano: 2023-01-05/12:10

UWAGA
ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSÓW:

 1. Polski Język Migowy - poziom podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany - 60h; - bliższe informacje - załącznik
 2. Opiekun osób zależnych - wsparcie, opieka i pielęgnacja osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, starych - 40h
Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej
www.cdko.edu.pl

Szczegółowe informacje:

CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

e-mail poczta@cdko.edu.pl

BIURO CDKO
Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

ZAPRASZAMY!

======================================

Dodano: 2022-12-19/20:00

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok 2023
niech niosą Wszystkim nadzieję
na ludzką życzliwość i dobroć.


W te piękne i jedyne w roku chwile
składamy Wszystkim życzenia zdrowia,
szczęścia, pogody ducha i dużo radości.
Niech spełniają się marzenia, realizują plany,
a miłość, spokój i harmonia będą
w Naszych rodzinnych domach.

Dyrekcja
i Pracownicy CDKO

Posłuchaj życzeń klikając "PLAY" poniżej

======================================

Dodano: 2022-10-17/20:20

CDKO ZAPRASZA NA KURSY DAJĄCE UPRAWNIENIA:

 1. TUS - Trening Umiejętności Społecznych
  – 20.10.2022r. - on-line - godz. 16:30;
  – 22.10.2022r. - stacjonarnie godz. 9:00 - Ostrowiec
  Prowadząca Pani mgr Anna Michalska
 2. TERAPIA RĘKI- I i II stopień
  - 27-28.10.2022 - on-line - godz. 16:00;
  - 29.10.2022r. - stacjonarnie godz. 9:00 Ostrowiec
  Prowadząca Pani mgr Beata Mroczkowska
Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej
www.cdko.edu.pl

Szczegółowe informacje:

CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

e-mail poczta@cdko.edu.pl

BIURO CDKO
Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

ZAPRASZAMY!

======================================

Dodano: 2022-10-12/21:33

Z OKAZJI
DNIA EDUKACJI
NARODOWEJ


Życzymy takich myśli i marzeń,
które dadzą się urzeczywistnić
pięknych i szalonych pomysłów,
które sugeruje serce
cierpliwości i wrażliwiśći
Zdrowia oraz wszelkiej pomyślności

Dyrekcja CDKO

======================================

Dodano: 2022-09-18/18:15

CDKO ZAPRASZA NA KURSY DAJĄCE UPRAWNIENIA:

 1. TUS - Trening Umiejętności Społecznych – 23.09.2022r. - on-line - godz. 16:00; 24-25.09.2022r. - stacjonarnie godz. 9:00 - Ostrowiec
  Prowadząca Pani mgr Anna Michalska
 2. TERAPIA RĘKI- I i II stopień - 15-17.09 - on-line - godz. 16:00; 18.09.2022r. - stacjonarnie godz. 9:00 Skarżysko Kościelne
  Prowadząca Pani mgr Beata Mroczkowska
 3. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w sali integracji sensorycznej - 16.09 - on-line godz. 16.00; 17.09.2022r. - stacjonarnie godz. 9:00 Skarżysko Kościelne
  Prowadząca Pani mgr Bożena Nitychoru
Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej
www.cdko.edu.pl

Szczegółowe informacje:

CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

e-mail poczta@cdko.edu.pl

BIURO CDKO
Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

ZAPRASZAMY!

======================================

ZAPISZ SIĘ i STUDIUJ

W CDKO w sierpniu ruszają nowe kierunki Studiów Podyplomowych - 3 semestralne trwające 14 miesięcy
 • Pedagog szkolny;
 • Pedagog specjalny;
 • Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-oligofrenopedagogika;;
 • Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera- diagnoza, terapia, edukacja;
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna;
 • Integracja sensoryczna - diagnoza i edukacja i inne;
 • Pedagog specjalny - Pedagogika specjalna - Edukacja włączająca i integrująca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi    NOWOŚĆ!

Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:

 • Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
 • Wychowanie do życia w rodzinie- 300 godz.
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz.
CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.

Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej

www.cdko.edu.pl

Szczegółowe informacje:

CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

e-mail poczta@cdko.edu.pl

BIURO CDKO
Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

ZAPRASZAMY!

======================================

Dodano: 2022-07-17/14:15

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

czytaj więcej…

======================================

Dodano: 2022-05-26/21:40

CDKO ZAPRASZA

NA 3 DNIOWY KURS

DAJĄCY UPRAWNIENIA:

TUS - Trening Umiejętności Społecznych - program

Data:

 • 24 czerwca 2022r. - godz. 16.00
 • 25-26 czerwca 2022r. - godz. 9.00
Prowadząca Pani mgr Anna Michalska

Ostatnie wolne miejsca!

Szczegółowe informacje:

CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

e-mail poczta@cdko.edu.pl

BIURO CDKO
Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

ZAPRASZAMY!

======================================

Dodano: 2022-04-29/11:20

UWAGA
ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSÓW:

Polski Język Migowy - poziom podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany - 60h;
Opiekun osób zależnych - wsparcie, opieka i pielęgnacja osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, starych - 40h

W CDKO ruszają nowe kierunki Studiów Podyplomowych - 3 semestralne trwające 14 miesięcy
 • Pedagog szkolny;
 • Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-oligofrenopedagogika;;
 • Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera- diagnoza, terapia, edukacj;
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna;
 • Integracja sensoryczna- diagnoza i edukacja;
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i inne.

Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:

 • Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
 • Wychowanie do życia w rodzinie- 300 godz.
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz.
CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.

Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej

www.cdko.edu.pl

Szczegółowe informacje:

CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

e-mail poczta@cdko.edu.pl

BIURO CDKO
Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

ZAPRASZAMY!

======================================

Dodano: 2022-04-07/20:40

4 lutego 2022 r. w Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 20-lecia pt.: „Etykieta w placówce oświatowej – etyka w zawodzie nauczyciela i pracy dyrektora. Kształtowanie własnych postaw”. Wydarzenie patronatem objęli Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty i Jarosław Górczyński Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski. Na uroczystość przybyli: Agata Wojtyszek poseł na sejm RP, Andrzej Kryj poseł na sejm RP, Jarosław Górczyński Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz liczne grono dyrektorów, nauczycieli i przyjaciół CDKO. - czytaj więcej

======================================

Dodano: 2022-03-14/20:30

ZAPISZ SIĘ i STUDIUJ!!!

W CDKO zaczynamy Studia Podyplomowe - 3 semestralne trwające 1 rok kalendarzowy.
- Integracja sensoryczna-diagnoza i terapia - koniec luty 2023r.

Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
- Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
- Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz.
- Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 48 godz.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Szczegółowe informacje:

CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

e-mail dyrektor@cdko.edu.pl

BIURO CDKO
Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

ZAPRASZAMY!

======================================

Dodano: 2022-02-01/20:30

Szanowni Państwo!

Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
zaprasza na jubileuszową bezpłatną konferencję

z tematu:

„Etykieta w placówce oświatowej
- etyka w zawodzie nauczyciela
i pracy dyrektora.
Kształtowanie właściwych postaw.”

4 luty 2022 r. godz. 10.30 - 13.30
ul. Aleja 3 Maja 13;
Hotel Accademia Ostrowiec Świętokrzyski
Formularz zgłoszenieowy on-line - kliknij
Program - kliknij, aby otworzyć program

Szczegółowe informacje:
CDKO , Os. Ogrody 17A/51 Ostrowiec Św.;
tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
e-mail poczta@cdko.edu.pl

Dodano: 2021-11-11/15:40

CDKO ZAPRASZA

NA 3 DNIOWY KURS

DAJĄCY UPRAWNIENIA:

TUS - Trening Umiejętności Społecznych - program

Data:

 • 3 grudnia 2021 r.- godz. 16.00 - online
 • 4-5 grudnia 2021 r. - godz. 9.00 stacjonarnie/ hybrydowo
Prowadząca Pani mgr Anna Michalska
prześle link do zajęć on-line.

Ostatnie wolne miejsca!

======================================

Dodano: 2021-11-11/15:33

CDKO ZAPRASZA

NA 5 DNIOWY KURS

DAJĄCY UPRAWNIENIA:

TERAPIA RĘKI- I i II stopień - program

Data:

 • 3 grudnia 2021 r.- godz. 16.00 - online
 • 4-5 grudnia 2021 r.- godz. 9.00 - online
 • 11-12 grudnia 2021- godz. 9.00 - stacjonarnie/ hybrydowo
Prowadząca Pani mgr Beata Mroczkowska
prześle link do zajęć on-line.

Ostatnie wolne miejsca!

======================================

Dodano: 2021-10-04/20:33

CDKO ZAPRASZA

NA 3 DNIOWY KURS

DAJĄCY UPRAWNIENIA:

TUS - Trening Umiejętności Społecznych - program

Data:

 • 8 października 2021 r.- godz. 16.00
 • 9-10 października 2021 r. - godz. 9.00
Prowadząca Pani mgr Anna Michalska
prześle link do zajęć on-line.

Ostatnie wolne miejsca!

======================================

Dodano: 2021-09-08/09:15

CDKO

zaprasza na inaugurację

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 1. Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera- diagnoza, terapia i edukacja.
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną /oligofrenopedagogika/
 3. Kwalifikacje pedagogiczne- przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela
 4. Doradztwo zawodowe i personalne

Data: 10.09.2021 r. godzina 15:00
Miejsce inauguracji: on- line informacja z linkiem przyjdzie na e-mail ze zgłoszenia.
Istnieje możliwość spotkania na miejscu Os. Ogrody 17A/51 Ostrowiec Św.

Studia prowadzone są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu kierunek PEDAGOGIKA.

Miejsce: CDKO Ostrowiec Świętokrzyski.

Planowany termin zakończenia studiów - VIII. 2022r.

Na spotkanie proszę zabrać ksero dyplomu/ świadectwo, oraz ksero dowodu osobistego.

- Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w w/w studiach!

Posiadamy ostatnie wolne miejsca.

Otwarcie kolejnych kierunków planowane jest na październik.

======================================

Dodano: 2021-07-16/10:03

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

czytaj więcej…

======================================

Dodano: 2021-05-18/21:30

ZAPISZ SIĘ i STUDIUJ!!!

W CDKO zaczynamy zapisy na Studia Podyplomowe - 3 semestralne trwające 1 rok kalendarzowy.
Od września planowane są nowe kierunki.

Pełna oferta w załączniku - kliknij, aby otworzyć załącznik

Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
- Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
- Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz.
- Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 48 godz.

W miesiącu maju i czerwcu zapraszamy na konsultacje
„Nauczyciel w procesie awansu zawodowego”

CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.

Szczegółowe informacje:

CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

e-mail dyrektor@cdko.edu.pl

BIURO CDKO
Ostrowiec Świętokrzyski Os. Ogrody 17a/ 51

ZAPRASZAMY!

======================================

Dodano: 2021-04-19/17:11

„Nie umiera ten,
kto trwa w sercach i pamięci naszej”…...

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Teresy Żłobeckiej

koleżanki, pedagoga, współzałożycielki Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych.

Najszczersze kondolencje rodzinie zmarłego składają:

dyrekcja oraz wszyscy pracownicy CDKO.

Msza żałobna odprawiona zostanie w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach dnia 22.04.2021 r. o godz. 12.00.

======================================

Dodano: 2021-04-12/20:20

Nauczanie zdalne, kursy on-line dla Nauczycieli,
szkolenia Rad Pedagogicznych on-line

W związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuję, że Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych wychodząc naprzeciw nowym doświadczeniom przygotowało serię szkoleń i kursów, które wspierają szkoły i placówki oświatowe we wdrażaniu zdalnego nauczania.

Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do korzystania
z e-szkoleń.

Nasza oferta jest do Państwa dyspozycji, a każde szkolenie
i warsztaty jesteśmy w stanie zrealizować on-line.

Baza dostępnych e-zasobów jest przez nas na bieżąco aktualizowana i poszerzana.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

======================================

Dodano: 2021-03-30/17:07

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
składam wszystkim Wykładowcom i Słuchaczom
najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu
oraz samych sukcesów.

Wioletta Ćwik - dyrektor CDKO


======================================

Dodano: 2021-01-12/18:22

W CDKO otwarte są Studia Podyplomowe - 3 semestralne trwające 1 rok kalendarzowy
- Integracja sensoryczna - diagnoza i edukacja;
- Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera - diagnoza, terapia, edukacja;
- Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.
- Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
- Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- i inne.

Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
- Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
- Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz.
- Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 48 godz.

CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia. Pełna oferta studiów na naszej stronie internetowej

Szczegółowe informacje:

CDKO tel: 0-41 274 06 30

e-mail dyrektor@cdko.edu.pl

======================================

Dodano: 2020 -12-18/22:00

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok 2021
niech niosą Wszystkim nadzieję
na ludzką życzliwość i dobroć.


W te piękne i jedyne w roku chwile
składamy Wszystkim życzenia zdrowia,
szczęścia, pogody ducha i dużo radości.
Niech spełniają się marzenia, realizują plany,
a miłość, spokój i harmonia będą
w Naszych rodzinnych domach.

Dyrekcja
i Pracownicy CDKO


======================================

Dodano: 2020-11-25/11:15

Nauczanie zdalne, kursy on-line dla Nauczycieli,
szkolenia Rad Pedagogicznych on-line

W związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuję, że Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych wychodząc naprzeciw nowym doświadczeniom przygotowało serię szkoleń i kursów, które wspierają szkoły i placówki oświatowe we wdrażaniu zdalnego nauczania.

Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do korzystania
z e-szkoleń.

Nasza oferta jest do Państwa dyspozycji, a każde szkolenie
i warsztaty jesteśmy w stanie zrealizować on-line.

Baza dostępnych e-zasobów jest przez nas na bieżąco aktualizowana i poszerzana.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

======================================

Dodano: 2020-11-16/11:15

„Nie umiera ten,
kto trwa w sercach i pamięci naszej”…...

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Grzegorza Maciąga

kolegi, przyjaciela, edukatora Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych.

Najszczersze kondolencje rodzinie zmarłego składają:

dyrekcja oraz wszyscy pracownicy CDKO.

======================================

Dodano: 2020-07-17/17:55

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

czytaj więcej…

Dodano: 2020-05-31/22:07

W CDKO otwarte są Studia Podyplomowe - 3 semestralne trwające 1 rok kalendarzowy
- Integracja sensoryczna - diagnoza i edukacja;
- Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera - diagnoza, terapia, edukacja;
- Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Od września ruszają:
- Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
- Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- i inne.

Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
- Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
- Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz.
- Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 48 godz.

CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia. Pełna oferta studiów na naszej stronie internetowej

Szczegółowe informacje:

CDKO tel: 0-41 274 06 30 tel. kom. 504765568

e-mail dyrektor@cdko.edu.pl

BIURO CDKO JUŻ w OSTROWCU Os. Ogrody 17a/ 51

ZAPRASZAMY!

======================================

Dodano: 2020-04-14/18:07

KOMUNIKAT!

Przez Internet … tylko w CDKO.
Zapisz się i studiuj ON-LINE 24 h na dobę.

Nasze studia przez Internet są zaprojektowane i dopasowane do obecnej sytuacji

Jak studiować w czasie epidemii dowiesz się więcej pod numerem telefonu 504765568 lub adresem e- mail poczta@cdko.edu.pl

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
i kursy kwalifikacyjne.

Studia podyplomowe - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!
- Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera- diagnoza, terapia, edukacja
- Integracja sensoryczna- diagnoza i edukacja
- Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli

Kursy kwalifikacyjne
- Zarządzanie oświatą
- pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
- pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

======================================

Dodano: 2020-04-11/11:07

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
składam wszystkim Wykładowcom i Słuchaczom
najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu
oraz samych sukcesów.

Wioletta Ćwik - dyrektor CDKO


======================================

Dodano: 2020-04-25/19:11

KOMUNIKAT

od 12 do 25 marca 2020 roku
wstrzymuje się w Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
w Starachowicach wszystkie stacjonarne zajęcia dydaktyczne.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny 504765568 lub kontakt mailowy: poczta@cdko.edu.pl lub dyrektor@cdko.edu.pl

======================================

Dodano: 2020-03-25/16:22

UWAGA

Szanowni Państwo Słuchacze i Studenci wszystkich kursów i kierunków studiów

Z powodu na przyjęte środki zapobiegawcze przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przechodzimy na pracę e-lerningową na platformie, która znajduje się na naszej stronie.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny 504765568 lub kontakt mailowy: poczta@cdko.edu.pl lub dyrektor@cdko.edu.pl

======================================

Dodano: 2020-03-12/21:50

KOMUNIKAT

od 12 do 25 marca 2020 roku wstrzymuje się w Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach wszystkie zajęcia dydaktyczne.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny 504765568 lub kontakt mailowy: poczta@cdko.edu.pl lub dyrektor@cdko.edu.pl

======================================

Dodano: 2020-01-04/21:50

CDKO zaprasza na kurs z tematu:

„Trening umiejętności społecznych”

- I Termin – 10, 11, 12 stycznia 2020r. - program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)
- II Termin – 27, 28, 29 marca 2020r. - program
- kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

Zapisy - www.cdko.edu.pl zakładka formularz zgłoszeniowy lub kliknij tutaj

Szczegółowe informacje:
CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
e-mail: poczta@cdko.edu.pl

======================================

Dodano: 2019 -12-22/22:22

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok 2020
niech niosą Wszystkim nadzieję
na ludzką życzliwość i dobroć.


W te piękne i jedyne w roku chwile
składamy Wszystkim życzenia zdrowia,
szczęścia, pogody ducha i dużo radości.
Niech spełniają się marzenia, realizują plany,
a miłość, spokój i harmonia będą
w Naszych rodzinnych domach.

Dyrekcja
i Pracownicy CDKO


======================================

Dodano: 2019-07-24/18:40

CDKO otwiera Studia Podyplomowe o kierunkach:

 • Tyflopedagogika – Surdopedagogika - 3 semestry - VIII-2019 r. - VIII-2020 r.
 • Integracja Sensoryczna – Oligofrenopedagogika - Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera - diagnoza, terapia, edukacja - Pedagogika specjalna - 3 semestry - IX-2019 r. - IX-2020 r.

Zarządzanie oświatą - kurs kwalifikacyjny - zakończenie XII-2019 r. - Ostatnie wolne miejsca!!!

ZAPRASZAMY

Prowadzone są również pozostałe Studia Podyplomowe

Szczegółowe informacje:
CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
e-mail: poczta@cdko.edu.pl

======================================

Dodano: 2019-07-24/13:45

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

czytaj więcej…

======================================

Dodano: 2019-05-09/16:45

CDKO zaprasza w miesiącach V i VI 2019r. na szkolenia z tematów:

1. „Kurs na wychowawcę wypoczynku” - program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

2. „Kurs na kierownika wypoczynku” - program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

3. „Animator czasu wolnego; Animator zabaw” - program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

4. Kurs kwalifikacyjny „Metodyka nauczania języka obcego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”

Prowadzimy też 3 - semestralne (1 rok kalendarzowy) studia podyplomowe:

Szkolne doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja
Pedagogika specjalna - kwalifikacje dla nauczycieli wspomagających
Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja
Socjoterapia z Resocjalizacją
Pedagogiczne
Wychowanie do życia w rodzinie
Tyflopedagogika
Surdopedagogika

Zapisy - www.cdko.edu.pl zakładka formularz zgłoszeniowy lub kliknij tutaj

Szczegółowe informacje:
CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
e-mail: poczta@cdko.edu.pl

======================================

Dodano: 2019-02-15/16:45

CDKO zaprasza w miesiącach II i III 2019 r. na szkolenia z tematów:

1. „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników oświaty” - Zgodnie z wymogami narzuconymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej WSZYSCY pracownicy szkół oraz placówek oświatowych łącznie z pracownikami technicznymi oraz osobami sprzątającymi muszą zostać przeszkoleni z pierwszej pomocy–termin do ustalenia z placówką. - program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

2. „Kierownik wycieczek szkolnych” program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

3. „Trening umiejętności społecznych” program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

4. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego” program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

Zapisy - www.cdko.edu.pl zakładka formularz zgłoszeniowy lub kliknij tutaj

Szczegółowe informacje:
CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
e-mail: poczta@cdko.edu.pl

======================================

Dodano: 2018-08-21/20:55

Szanowni Państwo!

Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach
informuje, że w dniu 8 października 2018 r. o godz. 12.00
w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
odbędzie się

- bezpłatna konferencja na temat:

Szanowni Państwo!
Elementem konferencji jest panel dyskusyjny, podczas którego będziemy odpowiadać na Państw pytania i wątpliwości w zakresie stosowania RODO w szkole. W celu uniknięcia powielania się zagadnień prosimy uczestników konferencji o przesyłanie pytań na adres poczta@cdko.edu.pl
do 4 października 2018r.

Organizator

,,Bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochrona danych osobowych w szkole”

karta zgłoszenia - już nieaktywna - nabór zamknięty 12-09-2018r.
program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

Szczegółowe informacje:
CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
e-mail: poczta@cdko.edu.pl

======================================

Dodano: 2018-08-16/20:45

CDKO zaprasza na szkolenia z tematów:

1. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. – 29-30 sierpnia 2018 godz. 13:00 - program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

2. „RODO w praktyce szkolnej”- warsztaty. – 31 sierpnia 2018 godz. 14:00 - program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

Zapisy - www.cdko.edu.pl zakładka formularz zgłoszeniowy lub kliknij tutaj

Szczegółowe informacje:
CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
e-mail: poczta@cdko.edu.pl

======================================

Dodano: 2018-07-15/20:45

W CDKO prowadzone są Studia Podyplomowe:

 • Edukacja dla bezpieczeństwa - 3 semestry - 1 rok kalendarzowy - /otwarcie 15.06.2018 r./
 • Ostatnie wolne miejsca!!!
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna - 3 semestry - 1 rok kalendarzowy - /otwarcie VIII. 2018r./;
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja - 3 semestry;
 • Pedagogika specjalna - kwalifikacje dla nauczycieli wspomagających - 3 semestry;
 • Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja - 3 semestry;
 • Socjoterapia z Resocjalizacją - 3 semestry;
 • Pedagogiczne - 3 semestry;
 • Wychowanie do życia w rodzinie - 3 semestry;
 • Tyflopedagogika - 3 semestry;
 • Surdopedagogika - 3 semestry;
Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
 • Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz. - zakończenie XI.2018 r.
CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.

Szczegółowe informacje:
CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
e-mail: poczta@cdko.edu.pl

======================================

Dodano: 2018-07-15/18:05

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

 • 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 • Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 • czytaj więcej…

  ======================================

  Dodano: 2018-05-29/13:30

  1. „Animator czasu wolnego". – 2,3-06-2018 r. - program - kliknij tutaj
  2. „Praca z osobą autystyczną". – 16,17-06-2018 r. - program - kliknij tutaj

  Miejsce szkoleń:
  Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Przystań” w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 33

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 5;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2018-03-18/16:30

  W dniach od 19.02- 28.02.2018r. CDKO było wykonawcą szkolenia „E-Nauczyciel” w ramach realizacji projektu ,,Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody.
  Z trzech placówek: Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubieni kurs ukończyło 34 nauczycieli.
  „E-Nauczyciel” jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową. Poznane umiejętności nauczyciele będą wykorzystywać w realizacji projektu podczas pracy z uczniem zdolnym i potrzebującym wsparcia i pomocy.
  Zapraszamy do galerii. - kliknij

  ======================================

  Dodano: 2018-01-30/21:25

  CDKO zaprasza w miesiącu lutym na kursy:
  1. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego. – konsultacje po telefonicznym uzgodnieniu - 504765568

  2. Nadający uprawnienia z tematu:

  • Kierownik wycieczek szkolnych – 6.02.2018 r. godz. 14.00
  • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 6.02.2018 r. godz. 14.00
  • Kurs kierowników kolonii letnich i wypoczynku dzieci i młodzieży – 6.02.2018 r. godz. 14.00
  • Kurs dla opiekunów przewozu dzieci i młodzieży -6.02.2018 r. godz. 14.00
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 7;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2018-01-30/20:35

  W CDKO prowadzone są Studia Podyplomowe:

  - Tyflopedagogika - 3 semestry; /Xl.2017r.- Xl.2018r./- /Ostatnie wolne miejsca!!!/
  - Socjoterapia z Resocjalizacją - 3 semestry; /Xl.2017r.- Xl.2018r./- /Ostatnie wolne miejsca!!!/
  - Spektrum autyzmu- diagnoza, terapia, edukacja - 3 semestry; /X.2017r.- X.2018r./- /Ostatnie wolne miejsca!!!/
  - Pedagogika specjalna- kwalifikacje dla nauczycieli wspomagających - 3 semestry; /XIl.2017r.- XIl.2018r./
  - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela - 3 semestry; /XIl.2017r.- XIl.2018r./
  - Oligofrenopedagogika - 3 semestry- /I.2018r.- I.2019r./

  Pełna oferta studiów w zakładce - oferta.

  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO prowadzimy kurs kwalifikacyjny:
  - Zarządzanie oświatą - 230 godz.

  ======================================

  Dodano: 2017-11-14/21:10

  W CDKO prowadzone są Studia Podyplomowe:

  - Tyflopedagogika - 3 semestry; /X.2017r.- X.2018r./- /Ostatnie wolne miejsca!!!/
  - Socjoterapia z Resocjalizacją - 3 semestry; /X.2017r.- X.2018r./- /Ostatnie wolne miejsca!!!/
  - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego - 3 semestry; /X.2017r.- X.2018r./- /Ostatnie wolne miejsca!!!/

  W listopadzie otwieramy kierunki:

  - Pedagogika specjalna- kwalifikacje dla nauczycieli wspomagających - 3 semestry; /XI.2017r.- XI.2018r./
  - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela - 3 semestry; /XI.2017r.- XI.2018r./
  - Oligofrenopedagogika - 3 semestry- /I.2018r.- I.2019r./

  Pełna oferta studiów w zakładce - oferta.

  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO prowadzimy kurs kwalifikacyjny:

  - Zarządzanie oświatą - 230 godz.

  CDKO prowadzi również w miesiącu listopadzie kursy nadające uprawnienia:

  - Przygotowanie nauczycieli do pracy w sali zabaw integracji sensoryczne j- 60 h dyd.
  - Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - 150 h dyd.

  ======================================

  Dodano: 2017-08-25/11:00

  Szanowni Państwo! 

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
  w Starachowicach
  informuje, że w dniu 6 października 2017 r. o godz. 12.00
  w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbędzie się:

  - bezpłatna konferencja na temat: 

  "Integracja zespołu nauczycielskiego po reformie oświatowej - budowanie pozytywnej atmosfery w kadrze pedagogiczne”.

  karta zgłoszenia - już nieaktywna - (DOC) (PDF)

  /NABÓR ZAMKNIĘTY/ - (27-09-2017r)

  program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 7;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2017-08-08/14:30

  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  • Bezpieczeństwo w intemecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

  czytaj więcej…

  ======================================

  Dodano: 2017-06-20/08:45

  W CDKO prowadzone są Studia Podyplomowe:

  - Pedagogika specjalna - kwalifikacje dla nauczycieli wspomagających - 3 semestry;
  - Socjoterapia z Resocjalizacją - 3 semestry;
  - Pedagogiczne - 3 semestry;
  - Wychowanie do życia w rodzinie - 3 semestry;
  - Diagnoza i terapia pedagogiczna - 3 semestry;
  - Tyflopedagogika - 3 semestry;
  - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - 3 semestry - 1 rok kalendarzowy - /VI-2017r.- VI-2018r./ - Ostatnie wolne miejsca!!!
  - SURDOPEDAGOGIKA - 3 semestry - 1 rok kalendarzowy - /VI-2017r.- VI-2018r./ - Ostatnie wolne miejsca!!!

  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
  - Zarządzanie oświatą - 230 godz.

  CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.

  Pełna oferta studiów na naszej stronie internetowej

  ======================================

  Dodano: 2017-05-25/09:55

  CDKO zaprasza na szkolenie dla pracowników socjalnych:

  Temat: „Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych”
  Lokalizacja: Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 31
  Data: 27 maja 2017 godz. 9:00 - pełne informacje - kliknij tutaj

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Bankowa 7;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2017-03-14/20:17

  CDKO zaprasza w miesiącu marcu na kursy organizowane przez GWO:

  1. Na lekcjach polskiego – kreatywnie i z humorem; Gry dydaktyczne na zajęciach z gramatyki i literatury.
  Lokalizacja: Starachowice, ul. T. Krywki 18
  Data: 29-03-2017 godz. 15:30 - pełne informacje - kliknij tutaj

  2. Przygotowujemy do algebraizacji; O budowaniu fundamentów na matematyce.
  Lokalizacja: Starachowice, ul. T. Krywki 18
  Data: 27-03-2017 godz. 15:30 - pełne informacje - kliknij tutaj

  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej.
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  Pełna oferta studiów na naszej stronie internetowej

  ======================================

  Dodano: 2017-02-13/19:25

  CDKO zaprasza w miesiącu lutym na kursy:

  1. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego. – konsultacje po telefonicznym uzgodnieniu - 504765568

  2. Nadający uprawnienia z tematu: Kierownik wycieczek szkolnych - 21 luty 2017r., - program - kliknij tutaj

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2017-02-06/10:00

  CDKO zaprasza w miesiącu lutym na kursy:

  1. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego. – konsultacje po telefonicznym uzgodnieniu - 504765568

  2. Nadający uprawnienia z tematu: Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy - 9 luty 2017r., - program - szczegóły kliknij tutaj

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2016-11-20/11:15

  Szanowni Dyrektorzy! 

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
  w Starachowicach
  zaprasza Dyrektorów Placówek Oświatowych na bezpłatną konferencję
  z tematu:
  „W poszukiwaniu modelu przywództwa edukacyjnego”

  29 grudnia 2016 r. godz. 12.00
  ul. Krywki 18; Starachowice
  karta zgłoszenia - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl
  

  ======================================

  Dodano: 2016-10-31/22:00

  CDKO zaprasza w miesiącu listopadzie/grudniu na kursy:

  1. Przygotowanie nauczycieli do pracy w sali zabaw integracji sensorycznej. - 4.XI - 18.XI.2016r. - program - szczegóły kliknij tutaj

  2. Wdrażanie innowacji pedagogicznych w placówce oświatowej. - 17.XI.2016r. - program - szczegóły kliknij tutaj

  3. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego. - 1.XII.2016r. - program - szczegóły kliknij tutaj

  4. Słowo, które krzywdzi - nauczyciel wobec agresji słownej uczniów. - 2.XII.2016r. - program - szczegóły kliknij tutaj

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2016-08-22/16:00

  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

  • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  • Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

  czytaj więcej…

  ======================================

  Dodano: 2016-05-03/14:00

  CDKO zaprasza w miesiącu maju na kursy:

  1. Słowo, które krzywdzi - nauczyciel wobec agresji słownej uczniów. – 18 maja 2016r., - program - szczegóły kliknij tutaj

  2. Nadający uprawnienia z tematu: Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. - 23-25 maja 2016r., - program - szczegóły kliknij tutaj

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  W CDKO prowadzone są Studia Podyplomowe na których posiadamy wolne miejsca:
  - Socjoterapia z Resocjalizacją - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
  - Pedagogiczne - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
  - Wychowanie do życia w rodzinie - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
  - Tyflopedagogika - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
  - Surdopedagogika - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
  - Oligofrenopedagogika - 3 semestry - 1 rok kalendarzowy - otwarcie maj 2016r.
  /Trwa nabór - ostatnie wolne miejsca!!!/
  PEŁNA OFERTA - kliknij tutaj -


  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
  - Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
  - Metodyki nauczania języka obcego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - 280 godz. nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

  CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.
  PEŁNA OFERTA - kliknij tutaj-

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2016-03-29/11:15

  W CDKO prowadzone są Studia Podyplomowe na których posiadamy wolne miejsca:
  - Socjoterapia z Resocjalizacją - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
  - Pedagogiczne - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
  - Wychowanie do życia w rodzinie - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
  - Tyflopedagogika - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
  - Surdopedagogika - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
  - Oligofrenopedagogika - 3 semestry - 1 rok kalendarzowy - otwarcie maj 2016r.
  /Trwa nabór - ostatnie wolne miejsca!!!/
  PEŁNA OFERTA - kliknij tutaj -


  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
  - Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
  - Metodyki nauczania języka obcego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - 280 godz. nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

  CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.
  PEŁNA OFERTA - kliknij tutaj-

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2016-03-24/10:45

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
  składam wszystkim Wykładowcom i Słuchaczom
  najserdeczniejsze życzenia:
  dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
  mnóstwo wiosennego optymizmu
  oraz samych sukcesów.

  Wioletta Ćwik
  dyrektor CDKO


  ======================================

  Dodano: 2016-01-08/18:03:45

  W dniu 15 stycznia 2016r. CDKO otwiera Studia Podyplomowe
  - Socjoterapia z Resocjalizacją - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
  - Pedagogiczne - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
  - Sztuka - 3 semestry – zakończenie styczeń 2017 roku;
  - Wychowanie do życia w rodzinie- 2 semestry – zakończenie grudzień 2016 roku;
  - Tyflopedagogika - 2 semestry – zakończenie grudzień 2016 roku;
  - Surdopedagogika - 2 semestry – zakończenie grudzień 2016 roku.
  OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - 3 semestry – zakończenie listopad 2016 roku; Trwa - ostatnie wolne miejsca!!!
  Pełna oferta studiów - www.cdko.edu.pl

  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
  - Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.- ostatnie wolne miejsca!
  - Metodyki nauczania języka obcego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - 280 godz. nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN. - ostatnie wolne miejsca!

  CDKO prowadzi również kursy nadające uprawnienia.
  PEŁNA OFERTA - kliknij tutaj -

  ======================================

  Dodano: 2015-12-19/20:45

  Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
  i Nowy Rok 2016
  niech niosą Wszystkim nadzieję
  na ludzką życzliwość i dobroć.


  W te piękne i jedyne w roku chwile
  składamy Wszystkim życzenia zdrowia,
  szczęścia, pogody ducha i dużo radości.
  Niech spełniają się marzenia, realizują plany,
  a miłość, spokój i harmonia będą
  w Naszych rodzinnych domach.

  Dyrekcja
  i Pracownicy CDKO


  ======================================

  Dodano: 2015-12-07/16:30

  CDKO zaprasza w miesiącu grudniu/styczniu na kursy:
  1.Zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne – działalność artystyczna i twórcza dzieci/uczniów.;
  12 grudnia 2015r. - program, szczegóły kliknij tutaj

  2. Wdrażanie innowacji pedagogicznych w placówce oświatowej.-
  18 stycznia 2016r.- program, szczegóły kliknij tutaj

  3. Konsultacje – Nauczyciel w procesie awansu zawodowego.
  - szczegóły kliknij tutaj

  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej.
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2015-09-22/16:20

  Uwaga:
  Od października 2015r. CDKO otwiera Studia Podyplomowe

  Pełna oferta studiów na naszej stronie internetowej - www.cdko.edu.pl

  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
  1. Organizacja i zarządzanie oświatą - 230 godz.
  2. Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - 150 godz.
  3. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 80 godz.
  4. Metodyki nauczania języka obcego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. NOWOŚĆ! - 280 godz. nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

  CDKO prowadzi kursy nadające uprawnienia:
  1. Przygotowanie nauczycieli do pracy w sali zabaw integracji sensorycznej I stopnia.
  2. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  3. Kurs kierowników wycieczek, kolonii letnich i wypoczynku dzieci i młodzieży.
  4. Andragogika – przygotowanie do pracy z dorosłymi.
  5. Polski Język Migowy- PJM wszystkie poziomy nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

  Posiadamy wolne miejsca!
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2015-07-29/19:15     Nabór zamknięty - dodano: 2015-09-22/16:15
  Szanowni Państwo!:

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach informuje, że w dniu 9 października 2015 r. o godz. 9.00 w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbędzie się:
  - bezpłatna konferencja na temat:

  "Ocenianie kształtujące w procesie dydaktycznym. Najczęstsze błędy popełniane przez nauczycieli.
  Moduł praktyczny”.

  karta zgłoszenia - już nieaktywna - (DOC) (PDF)

  /NABÓR ZAMKNIĘTY/

  program - kliknij w odpowiedni format - (DOC) (PDF)

  WAŻNE!!!
  O naborze decyduje kolejność zgłoszeń.
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2015-04-11/16:02
  Uwaga:
  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO prowadzimy kursy kwalifikacyjne:
  1. Surdopedagogika- 280 godz.
  2. Tyflopedagogika- 280 godz.
  3. Organizacja i zarządzanie oświatą - 220 godz.
  4. Oligofrenopedagogika - 290 godz.
  5. Pedagogiczny - 280 godz.
  6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego - 350 godz.
  7. Sztuka - 300 godz.
  8. Wychowanie do życia w rodzinie - 280 godz.
  nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

  Posiadamy wolne miejsca!
  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej.
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2015-04-11/16:09
  Zapisy na kurs polskiego języka migowego
  CDKO prowadzi rekrutację na kurs polskiego języka migowego - poziom średnio zaawansowany.
  Termin realizacji kursu: 25.IV-30.VI.2015 r.
  Koszt: 780 zł
  Liczba godzin- 60
  Bardzo proszę wszystkie osoby, które uzyskały dofinansowanie z PFRON-u na kurs PJM realizowany przez CDKO o dostarczenie umowy w celu uzupełnienia niezbędnych dokumentów.
  Otwarcie kursu - 25.IV.2015 r.
  Bliższe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2015.01.04/18:52
  Uwaga:
  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO otwiera kursy kwalifikacyjne:
  1. Surdopedagogika- 280 godz.
  2. Tyflopedagogika- 280 godz.
  3. Organizacja i zarządzanie oświatą - 220 godz.
  4. Oligofrenopedagogika - 290 godz.
  5. Pedagogiczny - 280 godz.
  6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego - 350 godz.
  7. Sztuka - 300 godz.
  8. Wychowanie do życia w rodzinie - 280 godz.
  nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

  PROWADZIMY NABÓR- Posiadamy wolne miejsca!
  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej.
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================

  Dodano: 2015.02.08/14:02

  CDKO zaprasza w miesiącu lutym na kursy:
  1. Wdrażanie innowacji pedagogicznych w placówce oświatowej.;
  16.02.2015r., program - szczegóły kliknij tutaj

  2. Integracja sensoryczna - przygotowanie do pracy w Sali zabaw IS.-
  26-27.02.2015r., program- szczegóły kliknij tutaj

  3. Zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne – działalność artystyczna i twórcza dzieci/uczniów.
  16-17.02.2015r., program- szczegóły kliknij tutaj

  4. Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym.
  18.02.2015r., program- szczegóły kliknij tutaj

  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej.
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  ======================================  Dodano: 2014.12.23/15:25
  Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
  i Nowy Rok 2015
  niech niosą Wszystkim nadzieję
  na ludzką życzliwość i dobroć.


  W te piękne i jedyne w roku chwile
  składamy Wszystkim życzenia zdrowia,
  szczęścia, pogody ducha i dużo radości.
  Niech spełniają się marzenia, realizują plany,
  a miłość, spokój i harmonia będą
  w Naszych rodzinnych domach.

  Dyrekcja
  i Pracownicy CDKO


  ======================================

  Dodano: 2014.10.15/21:50
  Uwaga:
  Spotkanie organizacyjne kursów kwalifikacyjnych:
  1. SZTUKA
  odbędzie się w dniu 17 października 2014 r.
  o godz. 15.00 w siedzibie CDKO.
  Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc.

  ======================================


  Dodano: 2014.09.07/23:30
  Szanowni Państwo!:
  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach informuje, że w dniu 3 października 2014r. o godz. 10.00 w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbędzie się:
  - bezpłatna konferencjana temat: "Rola i zadania szkół i placówek oświatowych w realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” /Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1245/. Rozproszona istota wychowania. O neurobiologii autorytetów”.

  karta zgłoszenia - kliknij tutaj (Word)
  program konferencji - kliknij tutaj (Word)

  WAŻNE!!!
  O naborze decyduje kolejność zgłoszeń.


  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 041 274 06 30, kom. 504 765 568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  Dodano: 2014.08.14/18:45
  Uwaga:
  Spotkanie organizacyjne kursów kwalifikacyjnych:
  1. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
  2. PEDAGOGICZNY
  3. TERAPIA PEDAGOGICZNA
  4. ORGANIZACJA I ZARZˇDZANIE OŚWATˇ
  odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2014 r.
  o godz. 14.00 w siedzibie CDKO.
  Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc.

  Uwaga! Kurs Polskiego Języka Migowego dofinansowany przez PFRON.

  Bardzo proszę wszystkie osoby, które uzyskały dofinansowanie z PFRON-u na kurs podstawowy PJM realizowany przez CDKO o dostarczenie umowy w celu uzupełnienia niezbędnych dokumentów do dnia 1 września 2014 r.
  Otwarcie kursu - 20.09.2014 r.
  Bliższe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30,
  504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  Kierunki polityki oświatowej państwa 2014/2015
  Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska ustaliła na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015.
  Będą to:
  1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
  2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki.
  3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
  4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
  Z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynikają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli, które są priorytetem w danym roku szkolnym.

  Od kilku lat MEN nadaje także hasła kolejnym latom szkolnym - rok 2014/2015 został ogłoszony Rokiem Szkoły Zawodowców.

  Dodano: 2014.07.17/13:32
  Uwaga:
  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO otwiera kursy kwalifikacyjne:
  1. Organizacja i zarządzanie oświatą - 220 godz.
  2. Oligofrenopedagogika - 290 godz.
  3. Terapia pedagogiczna - 280 godz.
  4. Pedagogiczny - 280 godz.
  5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego - 350 godz.
  6. Sztuka - 300 godz.
  7. Wychowanie do życia w rodzinie - 280 godz.

  nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

  PROWADZIMY NABÓR- Posiadamy wolne miejsca!
  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej.
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  Dodano: 2014.04.10/22:32
  CDKO zaprasza w miesiącu maju na kursy:

  1. Kurs kierowników wycieczek szkolnych –
  23-24.05.2014, program – kliknij tutaj (Word)

  2. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego -
  9.05.2014, program – kliknij tutaj (Word)

  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie.
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18
  tel.: (41) 274-06-30, kom. 504-765-568
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  Uwaga:
  Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc na kursach kwalifikacyjnych:
  1. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
  2. PEDAGOGICZNY


  Dodano: 2014.03.18/18:02
  Zapisy na kursy polskiego języka migowego

  CDKO rozpoczyna rekrutację na kurs polskiego języka migowego - poziom podstawowy.
  Termin realizacji kursu: 20.IX-25.X.2014
  Koszt: 740 zł
  W przypadku chęci uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numer telefonu (41) 274-06-30 lub e-mail: poczta@cdko.edu.pl
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  dofinansowuje kursy polskiego języka migowego.
  więcej» (Word 32 kB)


  Dodano: 2014.02.20/18:17
  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach i Wydawnictwo Helion serdecznie zapraszają nauczycieli matematyki i przedmiotów informatycznych na konferencję metodyczną:

  Darmowe e-booki dla uczniów w ramach platformy edukacyjnej.

  Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2014 r. o godz. 15.00 w Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach przy ulicy Krywki 18.
  W programie między innymi prezentacja darmowych podręczników elektronicznych, multimedialnego kalendarza ze scenariuszami lekcji, generatora sprawdzianów oraz systemów diagnozujących postępy w pracy uczniów z szeregiem statystyk i analiz.

  Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału oraz wybór upominku za pomocą formularza na stronie http://edukacja.helion.pl/konferencje wpisując kod: SP
  Rejestracji można dokonać również pisząc na adres: szkola1@helion.pl lub telefonicznie pod numerem 665 400 074.
  Każdy z uczestników konferencji otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział, wybraną w formularzu książkę oraz dwa dodatkowe prezenty – niespodzianki.
  Serdecznie zapraszamy!


  Dodano: 2014.01.20/21:52
  CDKO zaprasza w miesiącu lutym na kursy doskonalące:
  1. Innowacje pedagogiczne w szkole - 4.02.2014
  program - kliknij tutaj (Word)
  2. Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym - 21.02.2014
  program - kliknij tutaj (Word)

  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie.
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18
  tel.: (41) 274-06-30, kom. 504-765-568
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  Uwaga:
  Spotkanie organizacyjne kursów kwalifikacyjnych:
  1. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
  2. PEDAGOGICZNY
  odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie CDKO.
  Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc!


  Dodano: 2013.12.23/16:25
  Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
  i Nowy Rok 2014
  niech niosą Wszystkim nadzieję
  na ludzką życzliwość i dobroć.


  W te piękne i jedyne w roku chwile
  składamy Wszystkim życzenia zdrowia,
  szczęścia, pogody ducha i dużo radości.
  Niech spełniają się marzenia, realizują plany,
  a miłość, spokój i harmonia będą
  w Naszych rodzinnych domach.

  Dyrekcja
  i Pracownicy CDKO
  Dodano: 2013.10.30/07:47
  Uwaga:
  Spotkanie organizacyjne kursów kwalifikacyjnych:
  1. Sztuka
  2. Wychowanie do życia w rodzinie
  3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego
  odbędzie się w dniu 16 listopada 2013 r.
  o godz. 8.00 w siedzibie CDKO.

  Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc!

  Wojewódzkie Zadania Edukacyjne 2013
  Materiały z konferencji „Zachowania suicydalne- rola szkoły w rozwiązywaniu problemów"
  (Starachowice, 4 października 2013r.)
  kliknij tutaj (ZIP 1.68 MB)


  Dodano: 2013.08.31/16:52
  Uwaga:
  Spotkanie organizacyjne kursów kwalifikacyjnych:

  1. Oligofrenopedagogika
  2. Pedagogiczny
  w dniu 7 września 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie CDKO

  1. Organizacja i zarządzanie oświatą
  4. Terapia pedagogiczna
  w dniu 20 września 2013 r. o godz. 15.00 w siedzibie CDKO

  Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc!


  Dodano: 2013.08.16/21:25
  Uwaga:
  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty CDKO otwiera kursy kwalifikacyjne:
  1. Organizacja i zarządzanie oświatą- 220 godz.
  2. Oligofrenopedagogika- 290 godz.
  3. Terapia pedagogiczna- 280 godz.
  4. Tyflopedagogika- 280 godz.
  5. Surdopedagogika- 220 godz.
  6. Sztuka - 300 godz.
  7. Wychowanie do życia w rodzinie- 280 godz.

  nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.
  Posiadamy wolne miejsca!
  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie internetowej.
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl


  Dodano: 2013.07.22/11:14
  Szanowni Państwo!
  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach informuje, że od września do listopada 2013 r. będą realizowane w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty:

  - bezpłatne warsztaty na temat: „Konstruowanie, modyfikacja i ewaluacja programów nauczania”,
  karta zgłoszenia - kliknij tutaj (Word)
  program warsztatów - kliknij tutaj (Word)
  harmonogram - kliknij tutaj (Word)

  - bezpłatne szkolenie na temat: „Czy oceniamy i klasyfikujemy uczniów zgodnie z obowiązującym prawem. Motywacyjne aspekty oceny szkolnej”,
  karta zgłoszenia - kliknij tutaj (Word)
  program szkolenia - kliknij tutaj (Word)
  harmonogram - kliknij tutaj (Word)

  - bezpłatna konferencja panelowa na temat: „Zachowania suicydalne – rola szkoły w rozwiązywaniu problemów uczniów”,
  karta zgłoszenia - kliknij tutaj (Word)
  program konferencji - kliknij tutaj (Word)
  harmonogram - kliknij tutaj (Word).

  WAŻNE!!!
  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc
  (warsztaty/szkolenie – 100 nauczycieli/ dyrektorów,
  konferencja - 120 / nauczycieli/ dyrektorów)
  o naborze decyduje kolejność zgłoszeń.

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 041 274 06 30, kom. 504 765 568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  Dodano: 2013.01.08/00:09
  Uwaga!
  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych otwiera kursy kwalifikacyjne:
  Organizacja i zarządzanie oświatą – 220 godz.
  Tyflopedagogika - 270 godz.
  Wychowanie do życia w rodzinie - 270 godz.
  Sztuka - 310 godz.

  nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

  Posiadamy kilka wolnych miejsc!

  CDKO zaprasza w miesiącu styczniu na kursy doskonalące:
  1. Nauczyciel w procesie awansu zawodowego.
  2. Budowa Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET) oraz Planu Działań Wspierających (PDW).

  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie.
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, kom. 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl  Dodano: 2012.11.10/21:30
  Szanowni Państwo!
  CDKO zaprasza na kurs:
  "Kurs kierowników wycieczek szkolnych - instruktażowy"
  Termin - 10.11.2012 r. godz. 9.00
  10 godz. dydaktycznych - cena: 100 zł
  Miejsce kursu - Centrum /Hotel Senator/

  Uwaga!
  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych otwiera kursy kwalifikacyjne:
  Pedagogiczny – 270 godz.
  Oligofrenopedagogika - 290 godz.
  Terapia pedagogiczna – 270 godz.
  Wychowanie do życia w rodzinie - 270 godz.
  Sztuka - 310 godz.

  nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.
  Posiadamy kilka wolnych miejsc!
  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie.

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, kom. 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl  Dodano: 2012.09.01/14:33
  Szanowni Państwo!
  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach informuje, że od września do listopada 2012 r. będą realizowane w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty:

  - bezpłatne warsztaty na temat: „Wdrażanie i monitorowanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (w szkole podstawowej)”,
  karta zgłoszenia - kliknij tutaj (Word)
  program warsztatów - kliknij tutaj (Word)
  harmonogram - kliknij tutaj (Word)

  - bezpłatna konferencja panelowa na temat: „Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia”
  karta zgłoszenia - kliknij tutaj (Word)
  program konferencji - kliknij tutaj (Word)
  harmonogram - kliknij tutaj (Word)

  WAŻNE!!!
  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (warsztaty - 100, konferencja - 80) z jednej szkoły może uczestniczyć 1-2 osoby. O naborze decyduje kolejność zgłoszeń.

  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 041 274 06 30, kom. 504 765 568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl  Dodano: 2012.06.15/16:58
  Nowość!
  Oferta szkolenia dla nauczycieli
  edukacji dla bezpieczeństwa

  Temat szkolenia:
  Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  - szczegóły w załączniku
  (załącznik format Word 42 kB)
  (załącznik format PDF 270 kB)

  Uwaga!
  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych otwiera kursy kwalifikacyjne:
  - Organizacja i zarządzanie oświatą – 220 godz.
  - Oligofrenopedagogika - 290 godz.
  - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego - 270 godz.

  nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

  Posiadamy kilka wolnych miejsc!
  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie.
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, kom. 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  Dodano: 2012.04.02/22:46

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
  składam wszystkim Wykładowcom i Słuchaczom
  najserdeczniejsze życzenia:
  dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
  mnóstwo wiosennego optymizmu
  oraz samych sukcesów.

  Wioletta Ćwik
  dyrektor CDKO  Dodano: 2012.04.02/22:19
  Konkursy przedmiotowe:

  IX Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjum
  III Etap wojewódzki:
  - Arkusz (PDF 2,08 MB)
  - Kryteria oceny prac (PDF 287 kB)
  II Etap powiatowy:
  - Arkusz (Word 7,43 MB)
  - Kryteria oceny prac (Word 136 kB)

  IX Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjum
  III Etap wojewódzki:
  - Arkusz (Word 1,59 MB)
  - Kryteria oceny prac (Word 62 kB)
  II Etap powiatowy:
  - Arkusz (Word 1,84 MB)
  - Kryteria oceny prac (Word 1,54 MB)


  Dodano: 2012.03.14/19:51
  UWAGA!

  CDKO zaprasza na kurs doskonalący:
  1. "Budowa Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET) oraz Planu Działań Wspierających (PDW)".
  Termin - 30.03.2012 r. godz. 14.00
  8 godz. dydaktycznych - cena: 80 zł
  Miejsce kursu - Centrum /Hotel Senator/

  2. "Działalność artystyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym".
  Termin - 14.04.2012 r. godz. 9.00
  8 godz. dydaktycznych - cena: 80 zł
  Miejsce kursu - Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach, ul. Złota 6

  Bliższe informacje - program szkoleń:
  załącznik (Word)
  załącznik (PDF)
  Prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenia udziału najpóźniej do dnia poprzedzającego kurs.
  tel.: (41) 274-06-30, 504-765-568
  lub e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  Dodano: 2012.01.15/22:35
  Uwaga!
  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych otwiera
  kursy kwalifikacyjne:
  Pedagogiczny – 270 godz.
  Oligofrenopedagogika - 290 godz.
  Wychowanie do życia w rodzinie - 270 godz.
  Sztuka - 310 godz.

  nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.

  Posiadamy kilka wolnych miejsc!
  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie.
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18;
  tel: 0-41 274 06 30, kom. 504-765-568,
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl

  Dodano: 2011.12.21/10:43

  Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
  i Nowy Rok 2012
  niech niosą Wszystkim nadzieję
  na ludzką życzliwość i dobroć.

  W te piękne i jedyne w roku chwile składamy Wszystkim życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha i dużo radości.
  Niech spełniają się marzenia, realizują plany, a miłość, spokój i harmonia będą w Naszych rodzinnych domach.

  Dyrekcja i Pracownicy
  CDKO
  Dodano: 2011.10.10/22:42
  UWAGA!
  CDKO zaprasza na kurs doskonalący:
  "Metody aktywizujące na cztery pory roku".
  Termin I spotkania 20.10.2011 r. od godz. 15.00.
  Bliższe informacje - program szkolenia (Word)- załącznik
  Miejsce kursu - Centrum /Hotel Senator/
  ul. Krywki 18 w Starachowicach
  Prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenia udziału najpóźniej do dnia poprzedzającego kurs.
  tel.: (41)274-06-30, 504-765-568
  lub poczta@cdko.edu.pl

  Dodano: 2011.08.29/08:38
  Uwaga!

  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach otwiera kurs kwalifikacyjny:
  Organizacja i zarządzanie oświatą - 220 godz./1000 zł
  Posiadamy jeszcze wolne miejsca.
  Zajęcia rozpoczynają się 24.09.2011 r.

  Zgłoszenia:
  telefonicznie /041/274-06-30, 504-765-568
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl
  lub w sekretariacie CDKO.


  Dodano: 2011.08.22/08:00
  Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach
  kwalifikacyjnych.


  Szkolenia realizowane będą w ramach Projektu:

  "Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa
  świętokrzyskiego"


  Do dnia 10 września 2011 r. prowadzimy dodatkowy nabór na kurs kwalifikacyjny - pedagogika opiekuńcza - terapia pedagogiczna.

  Dowiedz się więcej...  Dodano: 2011.06.16/20:49
  Szanowni Państwo!
  W ramach Grantu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach zaprasza dyrektorów, nauczycieli na bezpłatne szkolenia przedstawicieli rad pedagogicznych:

  1. Metoda projektu w edukacji szkolnej - strategią dydaktyczną
  - karta zgłoszenia: kliknij tutaj (format Word)
  - oferta z programem szkolenia: kliknij tutaj (format Word)
  - harmonogram: [w przygotowaniu]

  2. Ewaluacja wewnętrzna w szkole - od projektu do komunikowania wyników
  - karta zgłoszenia: kliknij tutaj (format Word)
  - oferta z programem szkolenia: kliknij tutaj (format Word)
  - harmonogram: [w przygotowaniu]

  Bliższe informacje: tel. (41) 274-06-30
  lub poczta@cdko.edu.pl


  Dodano: 2011.04.27/21:20
  UWAGA!

  CDKO zaprasza na kurs doskonalący:
  Wybrane metody terapii pedagogicznej - praca z uczniem o zaburzonym zachowaniu.
  Termin: 12.05.2011 r. od godz. 14.00
  Bliższe informacje - program szkolenia (Word)

  Miejsce kursu - Centrum /Hotel Senator/
  ul. Krywki 18 w Starachowicach
  Prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenia udziału najpóźniej do dnia poprzedzającego kurs.
  tel.: (41)274-06-30, 504-765-568
  lub poczta@cdko.edu.pl


  Dodano: 2011.02.01/13:52
  UWAGA!

  CDKO zaprasza na kursy doskonalące:
  1. Awans zawodowy nauczyciela - odbędzie się w dniu 18.02.2011 r. od godz. 14.00,
  2. Mnemotechniki - zasady skutecznego i szybkiego nauczania i uczenia się - odbędzie się w dniu 25.02.2011 r. od godz. 15.00.
  Bliższe informacje - programy szkolen (Word)

  Miejsce kursu - Centrum /Hotel Senator/
  ul. Krywki 18 w Starachowicach
  Prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenia udziału najpóźniej do dnia poprzedzającego kurs.
  tel.: (41)274-06-30, 504-765-568
  lub poczta@cdko.edu.pl

  Uwaga!
  Kursy kwalifikacyjne

  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach otwiera kursy kwalifikacyjne:
  1. Organizacja i zarządzanie oświatą - 220 godz./1000 zł
  2. Pedagogiczny- 270 godz./1200 zł
  Posiadamy jeszcze wolne miejsca.

  Zgłoszenia:
  telefonicznie /041/274-06-30, 504-765-568
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl
  lub w sekretariacie CDKO.
  Dodano: 2010.11.08/21:14
  Uwaga:
  Za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych otwiera kursy kwalifikacyjne:
  1. Terapia pedagogiczna - 270 godz.
  2. Pedagogika opiekuńcza - 270 godz.
  3. Oligofrenopedagogika - 290 godz.
  4. Wychowanie do życia w rodzinie - 270 godz.
  5. Sztuka - 310 godz.
  nadające pełne uprawnienia wg wytycznych MEN.
  Posiadamy kilka wolnych miejsc!
  Pełna oferta szkoleniowa na naszej stronie.
  Szczegółowe informacje:
  CDKO w Starachowicach, ul. Krywki 18
  tel: (41) 274 06 30, kom. 504-765-568
  e-mail: poczta@cdko.edu.pl


  Dodano: 2010.10.06/20:11
  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach jest w bieżącym roku szkolnym realizatorem kuru doskonalącego dla nauczycieli oraz pracowników administracji oświatowej w ramach projektu:
  Poprawa jakości pracy szkół poprzez wzrost kompetencji kadry oświatowej „Zarządzanie oświatą”
  Czas realizacji: 1.10.2010 – 17.12.2010
  Liczba godzin: 40
  Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania placówką w zreformowanej oświacie oraz udoskonalenie umiejętności kierowania placówką oświatową.

  Partnerzy:
  Urząd Miejski w Starachowicach

  KAPITAŁ LUDZKI
  Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Świętokrzyskie Biuro
  Rozwoju Regionalnego  Przypominamy, że zapisy na kursy przyjmuje i bliższych informacji udziela sekretariat CDKO:
  27-200 Starachowice,
  ul. Bankowa 7 (d. Krywki 18) (Hotel Senator), tel. 274 06 30 w godz. 9 - 16.