Do menu Publikacje

Publikacje

Praca dyplomowa: Wykorzystanie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli do aktywizacji ucznia i nauczyciela w procesie dydaktycznym
Ewa Siatrak, kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą", kwiecień 2009 r.

Kliknij tu, aby przeczytać pracę (ZIP, 643 kB, nowe okno)


 

Praca dyplomowa: Zarządzanie przez motywowanie – motywująca rola dyrektora placówki oświatowej
Marta Dobrowoska-Wesołowska, kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą"

Kliknij tu, aby przeczytać pracę (PDF, 455 kB, nowe okno)


 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Katarzyna Pająk, PSP w Kunowie (świetlica i wychowanie fizyczne)

Kliknij tu, aby przeczytać plan (nowe okno)
W dniach 08-16 października 2005 r. 9-osobowa grupa wykładowców CDKO uczestniczyła w seminarium zagranicznym (Niemcy, Szwajcaria, Francja) z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, zorganizowanym przez Unię Europejskich Federalistów. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z seminarium.

Kliknij tu, aby przeczytać sprawozdanie
W dniu 6 listopada 2004 r. 20 osobowa grupa słuchaczy kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do pracy edukatorskiej składała egzamin kwalifikacyjny przed komisją zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowei i Sportu. Poniżej, za zgodą autorów, publikujemy refleksje niektórych uczestników kursu nt. odbytego szkolenia i praktyk edukatorskich oraz dochodzenia do wprawy w pracy edukatorskiej.

Uwaga ! Prace zapisane jako Dokument programu Word (*.doc)

1.Halina Buchowicz
2.Ewa Grudzień
3.Janina Jaworek - II edycja, 2006 r.W dniu 27 lutego 2004 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych pod patronatem Swiętokrzyskiego Kuratora Oświaty na temat współczesnych trendów i koncepcji w zarządzaniu oświatą. Poniżej przedstawiamy treść spawozdania z powyższego spotkania.

Kliknij tu, aby przeczytać sprawozdanie.W dniach 16 września - 19 października 2002 r. zrealizowano 60 - godzinny kurs doskonalący: "Organizowanie i monitorowanie WDN w placówce oświatowej". W ramach kursu słuchacze odbywali w swoich macierzystych placówkach praktykę, efektem której była praca końcowa. Poniżej, za zgodą autorów, publikujemy niektóre prace. CDKO nie ponosi odpowiedzialności za treści merytoryczne zawarte w publikowanych pracach.

Uwaga ! Prace zapisane jako Dokument programu Word (*.doc)

A.Charemski,A.Michalska - Organizowanie i monitorowanie WDN w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

C.Wojtowicz,B.Zieba - Dyscyplinowanie uczniów ze szczególnym uwzględnieniem frekwencji.

C.Nowak,M.Majewski,E.Wojciechowska - Organizacja doskonalenia nauczycieli w ZSZ Nr 3 w Starachowicach.

G.Muzyka,L.Pastuszka - Integracja personelu na plaszczyźnie zawodowej i pozazawodowej.

Wybrane informacje możesz zapisać na własnym komputerze klikając link prawym klawiszem myszy i wybierając opcję : "Zapisz cel jako..."

Na górę strony

Do strony głównej