G A L E R I A

1 |  2 |  3 |  4 |


Konferencja - "Integracja zespołu nauczycielskiego- po reformie oœwiatowe" - 06 paŸdziernika 2017r

Konferencja - "W poszukiwaniu modelu przywództwa edukacyjnego" - 29 grudnia 2016r

Kurs kwalifikacyjny - sztuka - maj - 2015r

Kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika - maj - 2015r

Kurs kwalifikacyjny - pedagogiczny - luty - 2015r

Kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika - luty - 2015r

Kurs Polskiego Języka Migowego - poziom podstawowy

Konferencja - 3 października 2014 - na temat: "Rola i zadania szkół i placówek oświatowych....."

Granty 2012 - wdrażanie i monitorowanie
nowej podstawy programowej

Uroczyste zakończenie kursu kwalifikacyjnego
"Organizacja i zarządzanie oświatą 2009"
14 kwietnia 2009 r.

Noworoczne spotkanie kadry edukatorskiej
16 stycznia 2009 r.

Uroczyste zakończenie kursu kwalifikacyjnego
"Organizacja i zarządzania oświatą 2008"


Galeria zdjęćz Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych
w ramach GrantuŚwiętokrzyskiego Kuratora Oświaty
2007

 

1 |  2 |  3 |  4 |

Do strony głównej